Abramowicz (12) , Antonowski.

Bądkowski (4) , Bezpały, Boguski (3) , Bogusz (9) , Braciszewski.

Cygler.

Dąbrowski (46) , Dębnicki (2) , Dębownik, Dombrowski (9) , Dubicki (2) , Dubiniecki, Dubiński (2) , Dubiski (2) , Dubnicki, Duliński, Dzierżanowski (5) .

Gołembiewski (3) , Gołembiowski (8) , Gołębiewski (2) , Gołęmbiewski, Grabowski (29) , Grądzki (10) .

Jarosz (6) , Jaroszenko, Jaroszewski (5) , Jaruczewski.

Kaniowski (4) , Karwowski (8) , Kleniewski, Kniahnicki, Kniązyński, Knistowt (2) , Komorski (3) , Kordaszewski, Krajkowski (3) , Kraykowski (2) , Kucharski (13) , Kwapiszewski (2) .

Labuński, Lawdański (2) , Leszczyński (17) , Lubański (6) .

Łabanowski (3) , Łabunowski, Łabuński (2) , Łoś (4) .

Marzyński (3) , Matowski (2) , Męciński (7) , Męczyński (7) , Mieczkowski (8) .

Naranowicz, Naronowicz.

Orzecki (3) , Orzęcki (2) .

Pluta (6) , Poletyłło (3) , Poletyło (3) , Poziemkowski, Pozimak, Poziomak, Przeradzki (3) .

Rzewski (2) , Rzewuski (5) .

Sarsewski, Sarszewski, Sawaniewski (2) , Sawicki (10) , Sąchocki (3) , Skiersiński, Smardzewski (2) , Smarzewski (3) , Smarzowski (3) , Smarżewski (2) , Smoleński (3) , Smoliński (3) , Socha (5) , Sochacki (2) , Sochocki (2) , Steczkowski, Stefanowicz (4) , Sułkowski (10) , Szczepieński, Szczepiński, Szmagrowicz.

Ścisek, Śledziewski (2) , Śniegocki.

Tarchalski, Truszkowski (5) , Trzeszczkowski (2) , Trzeszkowski (2) , Turski (11) , Tworziański (4) , Tworzyański (4) .

Ulatowski (2) .

Walentynowicz (9) , Wąpilski, Wępilski, Wierzchowski (7) , Womperski.

Zagłobski, Zagrobski, Zatomski, Zatoński, Zygler.

Żagowicz (2)

Found: 110. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.