Belakowicz, Belakowski, Bielakowski (2) , Bielanowski (3) , Bielawski (9) , Bieliński (11) , Bilewski (2) , Borowy (2) , Borzek, Brudzewski (5) , Brzostkowski (2) , Bułakowski (3) , Byczkowski (4) .

Celecki, Celiński (4) , Cerekwicki (4) , Cielecki (3) , Cielęcki, Cieliński (3) , Cieluski, Ciemiński (9) , Czapracki (2) , Czaprecki (2) , Czempkowski (4) , Czerejski, Czerekwicki, Czępkowski, Czurlej.

Dąbrowski (46) , Dowojna (4) , Dowojno (4) , Dowojnowicz (2) , Drzewoszewski (2) .

Gastel (2) , Gastell (2) , Gencyk, Gimel, Gincytowicz, Giner, Ginet (2) , Ginett (2) , Gineyt (3) , GINEYT KUNCEWICZ, Giniat (2) , Giniatowicz (2) , Głodzieński, Głoskowski (5) , Godurowski, Godziacki, Golgin (2) , Gorszewski, Gorzewski, Goździcki, Grabowski (29) , Groszek, Gurzewski.

Hadynowski, Hadziacki, Himelreich, Hincytowicz.

Illewicz, Illukiewicz (2) , Isudowicz.

Jabłonowski (14) , Jakowicki (6) , Jakowiecki (5) , Jaraczewski (4) , Jaraczowski (4) , Jarocki (5) , Jaskólecki, Jaskulecki (2) , Jaskułecki (2) , Jastrzębski (9) , Jasuda (2) , Jasudajtis (2) , Jasudowicz (2) , Jermoła.

Kalinowski (8) , Kamiński (26) , Kandyba (4) , Kącki (8) , Kątski (8) , Kłobuszewski, Koncewicz (3) , Konczewicz (3) , Korzkiewski, Kowalewski (14) , Kraczkowski, Krzeczkowski (10) , Kuniewicz (4) , Kuńczewicz (4) , Kuszelewski (7) .

Lubiatowski (8) , Lubosiński (2) .

Łowęcki (2) .

Magnus (2) , Magnuszewski (5) , Mańkowski (5) , Mijamski (2) , Mijomski (2) , Milowicz, Mszański, Mysław.

Niechanowski, Nieniewski (3) , Nosewicz (2) , Noskowski (5) , Nosowicz (2) , Nossewicz (2) , Noszkowski, Nozkowski (2) .

Okupski, Opryszowski (2) .

Perłowski (2) , Pleszewski (3) , Poborski (2) , Poburski (2) , Pogrzybowski.

Rosochacki (3) , Rudziański (2) , Rudzieński (4) , Rudziński (4) , Rychwalski (3) .

Sarnacki (4) , Skrzyński (7) , Skrzypiński (2) , Skwarski (4) , Sławski (4) , Słotowicz, Strzyński, Strzyżowski (6) , Sucharzewski (4) , Suchorzewski (6) , Szczeniżewski.

Tuliszkowski, Tymieniecki, Tyminiecki.

Wielewicki (2) , Władyczański, Wolicki (4) , Wyskowski (2) .

Zajączkowski (11) , Zaremba (8) , Zarembiński (2) , Zarembski, Zaręba (8) , Zarębiński, Zarębski (3)

Found: 148. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.