Bystrycki.

Korejwa (2) , Kuszcz, Kuszczyński.

Leszczynowicz.

Maszkiewicz (2) , Maślakiewicz.

Narkiewicz (6) .

Oławski (2) , Otawski

Znaleziono nazwisk: 10.