Abratowicz, Ambroch, Aramowicz (2) , Augustynowicz (5) .

Baftałowski, Baranowski (15) , Bębnowski (2) , Białaczewicz, Białaczewski (2) , Białaczowski (2) , Białeczewicz, Bielawski (9) , Bilicz, Blaszkowski, Bleżowski, Błaszkowicki, Błaszkowicz, Błaszkowiecki, Błażejewicz (3) , Błażejewski (3) , Błażejowicz, Błażejowski (3) , Błażyjewski (2) , Bobrownicki (4) , Bogorajski (2) , Boguszewicz (5) , Bohuryński, Bohuszewicz (5) , Brachowski (4) , Brózdowski, Buczkowski (4) , Burchacki, Burkacki (2) , Bylina (3) .

Cedroński (2) , Cedrowski (4) , Chancłowicz, Chaustowicz, Chlewicki (4) , Chociaszewski, Chociszewski (5) , Chodecki (3) , Cholticz, Chomiński (6) , Chomski (2) , Chreptowicz (2) , Chwałkowski (5) , Ciński, Ciżewski (3) , Ciżowski (3) , Cyński, Czechowski (10) , Czelo (2) , Czykiński, Czykliński.

Dąbieński, Dembiński (6) , Dębieński, Dębiński (6) , Domański (3) , Dowojnowicz (2) , Duracz, Durasiewicz, Durasowicz, Duraszewicz, Duroszewicz, Dziewiatyński, Dziewiątl.

Egrodzyński, Endwiłł.

Falconie, Falk, Falkonis, Falkoński, Ferber (2) , Forst, Forsth, Funger (2) .

Gałka, Gedmin (2) , Getowc, Giedmin (3) , Gietowć (3) , Gietowt (3) , Giwanowski, Gliszczyński (10) , Glwanowski, Głębocki (12) , Głogowski (3) , Godowski (3) , Godulski, Godwojsz (2) , Gorski (21) , Goslęcki, Goslędzki, Gostowicki, Gostwicki, Gostyński (8) , Goświcki, Górski (30) , Grabowski (29) , Gradowski (7) , Graliński, Greczyński, Gudowicz (4) , Gulbiński (2) .

Hanel, Hudowicz (4) .

Iwanowski (7) .

Jacewicz (7) , Jachnowicz (2) , Jachnowski, Jachowski (2) , Jacynicz (2) , Jaczynic, Jaczynicz, Jaczyński (6) , Janczycki, Jarczyński (2) , Jaskółka, Jączyński (3) , Jędwiłł, Jucewicz (7) , Juchnowski (3) , Jura.

Kamieński (30) , Kamiński (26) , Kapusta (2) , Kapustyński (2) , Kapuściński (3) , Karsznicki (6) , Karśnicki (6) , Kiełpsz (5) , Kietliński, Kisarzewski (2) , Kissarzewski (2) , Kniaski, Kniźski, Knyszyński (4) , Konczewski (3) , Konecki (2) , Konicki, Koniecki (7) , Konkowski (2) , Kontski (3) , Kończewski (2) , Koński, Korzeniewicz (2) , Kościelnicki, Kościukiewicz, Kotuliński (2) , Kowalewski (14) , Krajewski (10) , Krawarski, Krobski, Kruszlowski, Krużlowski, Kryszkowski, Krzyczkowski (4) , Krzyskowski, Krzyszkowski (7) , Krzyszyłowski, Krzyszytowski, Krzyżkowski, Kuliński (3) , Kurasiński, Kurzański, Kuszel (4) , Kuszelewski (7) , Kwinta (3) , Kwinto (3) .

Lasota (4) , Lassota (4) , Ledrowski, Lewiecki (5) , Lisowski (18) , Litawor.

Łaniewski (4) , Łankowski, Łucki (3) , Łukaszewicz (12) , Łukaszewski (2) .

Malechowski (3) , Malicki (5) , Małuj (2) , Małuja (2) , Manczyk, Maniewski (2) , Manujłowicz, Mańczukowski, Markiewicz (10) , Maskiewicz (3) , Maszycki (2) , Mażejko (5) , Mieczkowski (8) , Mielicki (2) , Mieszkowski (6) , Mięszkowski (2) , Miklasz, Mikłasz, Milżecki (2) , Milżewski, Milżycki (2) , Miłosław, Miłżecki (2) , Mimonrzecki, Mimoński, Mina, Minakowski (2) , Minkiewicz (4) , Minkowicz, Minkowski (4) , Minoski, Minowski (4) , Mińkowski, Mironicki (2) , Mironiski (2) , Miroński (2) , Miroszewski (4) , Mirski (4) , Mleczko (4) , Mniewski (3) , Mniowski (4) , Morgiewicz, Morkiewicz (2) , Możejko (5) , Mroczko (3) .

Nieświeński, Nieświński, Niświeński, Niwiński (8) .

Obrębski (7) , Obulec, Obulecz, Ochramowicz, Ochrymowicz (2) , Odrowąż, Olsztyński (3) , Ossowski (15) , Otorowski (2) .

Pacanowski (2) , Paczanowski, Parczewski (5) , Parczowski, Pawłowicz (8) , Pekulicki, Petrykowski (5) , Pękalski, Piekalicki, Pieniążek (6) , Pietkiewicz (11) , Pikturn, Pikturna (2) , Pikturno (2) , Piramowicz, Pleśniewicz (3) , Pleżniewicz, Płatkowski, Płoszowski, Płotnicki (4) , Pniewski (9) , Pniowski (3) , Podgórski (10) , Połęcki, Pontus (2) , Pontusowicz (2) , Potempski (2) , Potemski (2) , Potępski (2) , Potrakowski, Potrykowski (6) , Potrzykowski, Prandota (4) , Proszowski (2) , Pruskowski (2) , Pruszkowski (11) , Przedwojewski (2) , Przedworski, Przydworski, Ptaszyński (2) , Putel (2) , Putell (2) .

Racławski, Raszkowski (5) , Rembieszycki (2) , Rodziszewski, Roskowski (5) , Rozdrażewski (3) .

Sąd (3) , Sczekocki, Sedlnicki (2) , Siedlecki (12) , Siemaszko (4) , Siemaszkowicz (5) , Siemieszki, Siemieszko, Siński-Czykiński, Sipniewski (2) , Skorzewski (3) , Skowrocki, Skórzewski (4) , Sławęcki (3) , Sprowski (2) , Starewicz, Strasz (2) , Straszewicz (2) , Strusz, Stuliński (2) , Stużeński (2) , Stużyński, Sypniewski (5) , Sypniowski (2) , Sypnowski (2) , Szczekocki (3) , Szpikłowski, Szukiewicz (5) , Szydłowiecki.

Torczyłło, Tworkowski (3) .

Usarzewski (3) .

Waligórski, Walmont, Walmontowicz, Waniewski, Wanikowski, Wazgird (2) , Wądołowski (3) , Wątróbka (2) , Werda, Węchadłowski (3) , Wialbut (5) , Wigerd, Wilkoński (2) , Wilkowski (17) , Wirpsza (3) , Wisogierd, Wissogiert, Wizgajło, Wizgerd (2) , Wizgert (2) , Wizgird (2) , Wizgirt (2) , Wojewódka (2) , Wojewódko (2) , Wojtkowicz, Wolski (40) , Wołyński (3) , Wondołowski (2) , Wysocki (26) , Wysogird, Wysogirt, Wyssogierd, Wysygirt, Wyszegerd.

Zagórski (9) , Zarszyński (5) , Zyk.

Żadeyko (3) , Żak (5) , Żerabitycz, Żodejko (2) , Żynawski

Znaleziono nazwisk: 362.