Alejewicz (3) , Alijewicz (3) , Aljewicz (3) .

Babryński, Bachryński, Bahryński (2) .

Chazbejewicz, Chazbiejewicz, Czaplic (3) .

Dawidowicz (7) .

Gałąski.

Iwankowicz.

Jelenkowski, Jurjewicz (9) .

Kolmasz, Kosacki (4) , Kossacki (5) , Kozłowski (16) , Kunicki (8) , Kunigowski, Kustyński (2) .

Liszczyński.

Łukaszewicz (12) .

Maciutowicz, Mejro, Meyro, Mężeński (2) , Miert.

Paszkiewicz (18) , Pomarnacki (2) , Przygrodzki (3) , Puciatowski, Putianowski.

Romanowicz (7) , Rychlicki (6) , Rykaczewski (6) .

Sreckiewicz.

Śnitowski (3) .

Witkowski (13) , Wronowski (3) .

Zaleski (37) , Zdanowicz (13)

Znaleziono nazwisk: 42.