Dorohotejski.

Gnatowicz (2) .

Ignatowicz (5) , Ihnatowicz (6) , Ihnatowski (4) , Iłatowicz, Iszatowicz.

Lubiański (6) .

Moncewicz (3) , Monrewicz.

Piewcewicz (2) .

Skoryna (4) , Sołucha, Szołuch, Szołucha, Szpakowski (11) .

Ślizień (2) , Śliżewicz

Znaleziono nazwisk: 18.