Abramowicz (12) , Abramowski (5) , Adamowicz (8) .

Gierdziewicz, Godelewski.

Hryniewiecki (3) .

Kołupajło (2) , Korzeniewski (8) , Korzeniowski (12) .

Lendziewicz (2) , Lewonowicz (4) .

Łabuna.

Micewicz (7) , Miecewicz.

Niepokojczycki (3) .

Ochocimski, Ochociński (2) .

Patej, Patejewicz, Podolecki (4) .

Rakowicz (2) , Ryś (2) .

Stasiulewicz, Szczepowicz, Szulc (6) .

Waga (3) , Wertel (3) , Wojewódzki (3) , Woroniewski (2) .

Żmitrowski, Żukowski (15)

Znaleziono nazwisk: 31.