Abakanowicz, Abaszyński, Abczyński, Abłamowicz, Abokołtowski, Abramowicz (12) , Abramowski (5) , Abzołtowski, Abżałtowski, Adaszyński, Akajewicz (2) , Alchimowicz (3) , Alechnowicz (5) , Ankiewicz, Ankowicz, Ankwicz (3) .

Bałandowicz, Bankowski (4) , Bańkowski (13) , Bardziński, Bartoszewicz (15) , Bączacki, Bądzyński (2) , Bejnarowicz (5) , Belgard, Beńkiewicz, Berikiewicz, Bernacki (5) , Berykiewicz, Bestrzejowski, Beszewski, Beszowski, Beynarowicz, Bęszewski, Białobrzeski (4) , Białopiotrowicz (3) , Białoskórski (4) , Bielecki (11) , Bieleński (4) , Bielikowicz (3) , Bieliński (11) , Biernacki (11) , Bileński (2) , Biszewski (3) , Biszowski (2) , Bleszczewski, Bliński (3) , Błaszkowski (3) , Błażejewski (3) , Błażejowski (3) , Błożejewski (3) , Bogowicz (2) , Bogucki (9) , Boguniewski (2) , Bogusławski (19) , Bohowicz, Bojnarowicz (5) , Boliński, Bondziński, Borek (6) , Borowski (21) , Borowy (2) , Borzykowski (2) , Borzymiński (3) , Borzymski (3) , Bowiczyński, Bram, Brym, Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Brzozy (2) , Bubel, Buczacki (3) , Budaszewski (2) , Budziszewski (6) , Budziszowski, Bugowicz, Bujnowski (4) , Bułhak (3) , Bułhakowski, Burdynkiewicz, Burdzinkiewicz, Buss, Buszkowski (6) , Butkiewicz (7) , Bystrzejowski (3) , Byszewski (5) , Byszowski (2) .

Cekliński, Celiński (4) , Chalecki (6) , Chamiec (2) , Chodasewicz (4) , Chodasiewicz (4) , Choiński (2) , Chojeński, Cholecki, Choryński (3) , Chorzewski (4) , Chorzowski (2) , Chotyński, Chromecki (3) , Ciekliński (3) , Cielatycki, Cieleński, Cieliński (3) , Cieśliński (7) , Ciundziewicki (2) , Ciundziewicz (2) , Cudzynowski (2) , Czacharowski (2) , Czachorowski (3) , Czachorski, Czachórski (2) , Czarkowski (2) , Czarnowski (10) , Czeladka, Czeladko, Czelaj, Czelatycki (3) , Czelej, Czerkawski (2) , Czernik (3) , Czeszaw, Częstocki, Częstowski, Czyczyn, Czyrski (3) , Czyżewski (10) .

Dąbrowski (46) , Deliński, Dembiński (6) , Dębiński (6) , Dłoto, Doboszyński, Dobrycki, Dobrzycki (3) , Dokurn, Dolanowski (2) , Doliniański, Doliniawski, Doliński (9) , Domaradzki (9) , Dousin, Dowejpo, Dowgiałło (5) , Dowgiało (5) , Dowgwił (2) , Dowgwiłło (2) , Dowgwiłowicz, Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dowsin, Drogosław (3) , Dubiaha, Dubiaka, Dunikowski (3) , Dupiński, Duszor, Duszota, Dworakowski (3) , Dyrmont (2) , Dżafarewicz.

Ejdrygiewicz, Ejgird (2) , Ejgirt (2) , Eydrygowicz, Eydygrowicz.

Faskiewicz, Faśkiewicz (2) .

Gabriałowicz (6) , Gabryałowicz (6) , Gabryłowicz, Gambzarzowski, Gasztold, Gasztołt, Gasztowt (2) , Gembarzewski (4) , Gembarzowski (3) , Gębarzewski (2) , Ginc (2) , Girdwojń (4) , Girdwoyń (4) , Goglewicz, Golejewski (4) , Gombrowicz (3) , Gorski (21) , Goszczyc, Gotlib, Goylewicz, Górski (30) , Grocholski (8) , Gromacki (4) , Gromadzki (8) , Gromejko, Gronkiewicz, Guncz, Gurski (15) .

Habdaniec, Habdański, Hadkowski, Hajewski (4) , Hankiewicz (2) , Haraburda, Harasimowicz (6) , Harynek (2) , Hawryłkiewicz (3) , Hejewski, Herasimowicz, Hinek (4) , Hinkowicz, Hołowski, Horowy, Hromyka (3) , Hrydrygiewicz, Hryniewicz (7) , Huniatycki (3) .

Ilcewicz (6) , Ilkowski (2) , Irecki, Irycki, Iwanowicz (6) , Iwaszkiewicz (4) .

Jakuszewski (2) , Jambut, Jankiewicz (11) , Jankwicz, Janowski (22) , Januszkowski (2) , Jaszczołd (2) , Jaszczołt (2) , Jaszczułt (2) , Jaszgiałło, Jazłowiecki, Jedleński (3) , Jedliński (3) , Jerecki, Józefowicz (8) , Jugoszewski, Jugoszowski, Juniewicz (6) , Junowicz (5) , Jurkowski (8) .

Kaczycki, Kagnimir, Kaimir, Kajmir, Kamieński (30) , Kanimir (2) , Kapliński (3) , Karnicki (6) , Karsiecki, Karski (6) , Kaymir, Kazimir, Kazimirowicz, Kelcius, Kibort (5) , Kielcz (2) , Kielczewski (4) , Kiełcz, Kiełczewski (3) , Kiełczowski, Kierczewski, Kijeński (4) , Klepacki (6) , Klonowski (8) , Kobyliński (19) , Kocielski, Kodyński, Kojdański, Kołaczkowski (5) , Kołączkowski (2) , Kołpucewicz, Komorowski (20) , Konarski (16) , Koniński (7) , Kopciewicz (2) , Koplewski, Koporski, Kopulcewicz, Korewa, Korwel, Korweler, Korzecznicki, Korzeński (4) , Korzybski (3) , Kossowski (12) , Koszowski (3) , Kościałkowski (3) , Kotarbski (3) , Koteżdoma, Kowalczewski, Kowalski (12) , Kozicki (7) , Kozietulski (2) , Kozubski (7) , Kożubski, Krakowiński (6) , Krassowski (12) , Krobanowski (2) , Kroczowski (7) , Krośniewski, Kruszewski (11) , Krzapiński, Krzykański, Krzywiński (2) , Krzyżankowski (2) , Krzyżanowski (15) , Książnicki (3) , Kunicki (8) , Kuniński (4) , Kunowski (8) , Kupel, Kupiel, Kurjątkowski, Kurnicki (3) , Kurządkowski (3) , Kurzątkowski (3) , Kurzjątkowski.

Landsberg (3) , Lasota (4) , Lassota (4) , Laszek, Laugmin (3) , Lekarski (2) , Lesczyński (2) , Leszczyński (17) , Lewikowski (2) , Lewkowicz (4) , Libnar (2) , Lidzbański, Lidzbiński, Lipski (19) , Litwinowski, Lubański (6) , Lubiański (6) , Lubiatowski (8) , Lubrycki.

Łagiewnicki (10) , Łasicki (3) , Łasiecki, Łasieński (2) , Łasiński, Łaszkiewicz (3) , Łaszyński, Ławecki (4) , Łażecki, Łeżecki, Łodwikowski, Łubnicki (4) , Łuczek, Łużewski.

Magnowski (2) , Magnuski (2) , Malanowski (3) , Malarzowski, Malczewski (5) , Malczowski (2) , Malechowski (3) , Malinowski (7) , Małyszko (3) , Marchilewicz, Maskowski (3) , Maszczewicz, Maszkowski (3) , Melbachowski, Melbechowski, Miałkowski, Mianowski (8) , Michocki, Mieczkowski (8) , Mieczychowski, Mieczykowski, Mielnicki, Mijanowski, Mikołajewski (8) , Mikowski, Milewski (11) , Milkiewicz (4) , Milkowski (3) , Miłkowski (6) , Mingielewicz (2) , Mleczkowski, Młynkowski, Mniszkowski (2) , Moczulski (10) , Modestowicz (2) , Mojgis, Mołczenko, Mongin (2) , Mrawiński (6) , Mrowiński (6) , Mużyło.

Napruszewski (2) , Narbut (8) , Narbutt (8) , Niedźwiecki (13) , Niedźwiedzki (13) , Niemczyński, Nieprowski (3) , Nos (4) .

Obornicki, Oborski (5) , Odechowski (3) , Ofan, Offan, Olechnowicz (5) , Oporowski (2) , Orlikowski (4) , Osiecki (13) , Ossowski (15) , Ostaszewski (4) , Ostrzewski-Skarbek, Ostrzyński (4) , Oszczepalski (3) .

Pakosławski (6) , Pakosz (8) , Pakoszek, Paliszewski (3) , Paskowski (2) , Paszkiewicz (18) , Paszkowski (8) , Perlejewski, Pękosławski (3) , Piastowski, Piczkowski (3) , Pietraszkiewicz (5) , Piętka (3) , Piotraszewski, Piotrowski (23) , Piotruchowski, Piwka (3) , Piwko (3) , Pniewski (9) , Pniowski (3) , Pokosławski, Polak (3) , Pomorski (5) , Porczyński (4) , Probol, Probolewski, Probołowski, Pruśliński (2) , Przeborowski (5) , Przemieniecki (3) , Przezwicki, Przezwycki, Przyborowski (10) , Przybylski (5) , Psarski (3) , Puczniewski, Puczniowski, Pudliszkowski (2) , Puklewicz, Pukoszek, Putel (2) , Putell (2) , Putwiński (2) , Pywko.

Raczek (3) , Radlicki (2) , Radomyski (3) , Radoński (5) , Raduński (3) , Radzanowski (3) , Radziątkowski (4) , Ragowski (2) , Rajewski (3) , Rajkowski (4) , Rajmir, Raser, Rasiewicz (2) , Ratoski (2) , Ratowski (4) , Ratowt (3) , Raykowski (4) , Raymer, Raymir, Razicki, Razmus, Razmuss, Rażek, Rąblewski (2) , Reanadski, Regowski (2) , Rekowski (6) , Renadzki, Rentfiński (3) , Rewieński (2) , Rewkuć, Rętfiński (3) , Rogowski (15) , Rogoziński (2) , Rogoźniski, Roguski (4) , Rohoziński (2) , Rojewski (3) , Rojowski (2) , Rokuć, Rosieński, Rowbecki, Rowbicki (2) , Rowecki, Rozbarski, Rozborski (2) , Rudzki (9) , Rukomyski, Rusiecki (8) , Rybski (2) , Rzeczycki (7) .

Saduński, Salawa, Sampławski (3) , Sampłowski, Sawdarg, Sczyjeński, Sednik, Sędzicz, Skarbek (13) , SKARBEK SŁĄNKA, Skoraszewski, Skoraszowski, Skorko, Skoroczewski, Skoroszewski (2) , Skóra, Skórecki, Skóroszewski, Skuba, Slanka (4) , Sławicki (4) , Słąka (2) , Słąnczyński, Słąnka (2) , Słomczyński (2) , Słomka (2) , Słomowski (2) , Słomski (2) , Słumek, Słumka, Słupski (10) , Słysz, Słyszewski, Sokół (6) , Sokulski (2) , Stański (5) , Starnawski (2) , Starosiedliski, Starosiedlski, Starosielski (3) , Starski (3) , Stefanowski (3) , Stopiczyński, Stpiczyński, Stromejko, Suchodolec (2) , Suchodolski (12) , Sudolski, Sudowicz, Swoszewski, Swoszowski (3) , Szczycieński, Szczyciński (4) , Szczygielski (5) , Szczygłowicz, Szczyjeński, Szelew, Szepicha, Szepig, Szlagier (2) , Szpaczyński (2) , Szpakowicz (3) , Szumkowski (5) .

Ślanka (4) , Ślaski (6) , Śliz, Śliza, Ślizowski, Śliź (2) , Śliż, Śmiatkowski, Śmiątkowski, Śniatkowski, Świniarski (5) , Świrnowski.

Tafiłowski, Telatycki (3) , Telszewski, Terpiłowski (3) , Tholiborski, Toczycki, Toczyłowski (2) , Toczyński, Toczyski (2) , Tolbowski (2) , Tolibowski (2) , Tolszewski, Torczyński (2) , Tracewski (2) , Traczewski (3) , Trafiłowski, Trojan (9) , Trzebiński (6) , Twerjanowicz (2) , Tworowski (3) , Tworziański (4) , Tworzyański (4) , Tygirt.

Ustarbowski (4) .

Wagiad, Walowski (2) , Wałowski (3) , Warakomski, Warakowski, Warnecki, Warszycki (2) , Warzycki (3) , Warzyński (2) , Wat, Watraszewski, Ważeński, Ważyński (3) , Wąborkowski (2) , Wąwelski, Werpowski, Węgierski (11) , Widawski (2) , Wielebicki, Wielebycki, Wieliczki (4) , Wieliczko (4) , Wielobicki, Wielobycki, Wierciechowski (2) , Wierciński (6) , Wierzba, Wisławski, Wisłobocki (3) , Wiszowaty (3) , Witowski (12) , Włostowski (6) , Wodziczeński, Wodzinowski (2) , Wojczyński (3) , Wojdak (3) , Wojenkowski, Wojewodski, Wojewódzki (3) , Wojnicz (2) , Wojniewicz, Wołczecki (2) , Wołczek (6) , Wołyniecki, Wołyński (3) , Wosczyński, Woszczyński, Woydag (3) , Wsołowski (3) , Wyłyniecki, Wysławski, Wyszławski, Wyszowaty (2) .

Zagołłowicz, Zakrzewski (32) , Zaleski (37) , Zastępowski, Zawadzki (24) , Zbychalski, Zbytkont, Zdanowicz (13) , Zelantkowski, Zielątkowski, Złotun, Zytyński.

Żagołłowicz, Żakowicz (2) , Żągołłowicz, Żerański (2) , Żeroński (2) , Żędzicki, Żołędź (2) , Żołłędź, Żukowski (15) , Żuprański, Żytyński, Żywiłło

Znaleziono nazwisk: 687.