Aksak (3) , Akszak (3) , Assanowicz (6) .

Bernatowicz (10) , Białocki (4) .

Downarowicz (8) .

Erbejder (3) , Erbreiter (3) .

Grużewicz (3) .

Hurko (6) .

Janczura (4) .

Kardasewicz (3) , Kardaszewicz (3) , Kasperowicz (17) .

Okieńczyc (4) , Okińczyc (4) .

Seliminowicz (3) , Selimowicz (4) , Szaguniewicz (3) , Szahuniewicz (3) .

Talkowski (5)

Znaleziono nazwisk: 21.