Belt, Bełt, Bełtowicz, Benedyktowicz (2) , Beneszko, Beniszenko, Berends, Bergayło, Bergielewicz, Bergielski.

Chcianowski, Chmurowski, Chochoński, Chochorowski (2) , Choroszewski (3) , Chorowski, Cirisser.

Grambiewski, Granatowicz, Graniewski (4) .

Januszowski (6) .

Kierdej (3) , Kolenda (2) , Kolendowski (2) , Kolędowski (2) , Kuderewski, Kuderowski.

Łata.

Pelicki (2) , Połonicki (2) , Potarczycki, Potarzyński, Potorzycki, Poźniak (3) , Pożarycki (2) , Pożaryski (2) , Pożniak, Późniak.

Radziwanowski, Radziwonowski (2) , Radziwoński, Rembowski (4) .

Skoropadski, Skoropadzki, Sniechowski, Stadnicki (5) , Stradecki, Strzelnicki, Symonolewicz.

Śmichowski (3) , Śmiechowski (3) , Śniechowski (3) .

Uciański.

Wolszleger (3) .

Zwierkowski

Znaleziono nazwisk: 55.