Bernatowicz (10) , Białecki (3) , Białobłocki (8) , Białobocki (2) , Białynia, Białynicki (2) , Biluński, Biłuński, Birula (2) , Biwil (2) , Bordziłowski (2) , Borzdziłowski, Bostowski (2) , Brzostowski (10) .

Ceprzyński, Chołodecki, Chomichowski, Ciekawy, Czubik.

Dziećmiarowski (2) , Dziedziel (2) .

Ginejko, Glinka (4) , Glińka (4) , Golimiński (2) , Goliniński (2) .

Harbuz.

Jankowski (22) , Jaszczechowski, Jawłowski, Jawosz (2) , Jawoysz (6) .

Kociubiński (2) , Koczowski (5) , Kodź (2) , Konopka (9) , Kowarski (3) , Kowerski, Kowzan (3) , Kutkiewicz.

Leszczyński (17) .

Łakowicz (5) , Ławrynowicz (10) , Ławrynowski.

Maksymowicz (4) , Marcinkiewicz (7) , Męczkowski, Miksiewicz, Moglik.

Niebrzydowski (2) , Niemski, Nowochoński.

Odroclew (2) .

Pasenko, Poszylski.

Rafanowicz (3) , Rymkiewicz (10) , Rzepecki (4) , Rzepnicki (2) , Rzepniewski, Rzepnik.

Sadowski (9) , Studziński (11) , Sulkowski (4) , Sułkowski (10) , Suszko, Szaputa, Szczęsnowicz (5) , Szuszko.

Wieniawski (2) , Wilczek (6) , Witkiewicz (6) , Wojcikiewicz, Wójcik, Wójcikiewicz.

Zabłocki (9) , Zacharski (2) , Zagrocki (3) , Zagrodzki (3) , Zamotyński, Zdanowicz (13) , Zyżniewski.

Żdanowicz (7) , Żyzniewski (2) , Żyźniewski, Żyżniewski (2)

Znaleziono nazwisk: 86.