Białkowski (4) , Biberstein (2) , Błoński (6) , Boczowski (3) , Boiszewski, Boiszowski, Borus.

Gaszyński (5) .

Herman (13) , Hirtemberg.

Jaźwiecki, Jaźwiński (4) .

Kacimierski, Kazimierski (6) , Kazimirski (5) , Kielnerski, Kozimirski.

Lewicki (11) .

Marczewski (4) , Marszczewski, Mikołajowski (2) , Momot (2) , Momoth (2) .

Nemitz.

Odroclew (2) .

Pęcławski (2) , Pierożek, Pilchowski (12) , Przybysławski (11) .

Radwiłłowicz (7) , Radwiłowicz (7) , Radziejowski (5) , Radziszewski (10) , Ridolewski, Rupnowski, Rydalski, Rydolewski.

Schiling (2) , Sebieński, Seboński, Sobieński (5) , Starowiejski (3) , Starowieyski (3) , Stengelmeer, Szebieński, Szyling (2) , Szyłejko (2) .

Wojciechowski (10) .

Zagorski (6) , Zawadzki (24) .

Żarnowski (8)

Znaleziono nazwisk: 51.