Andracki, Andradzki.

Bal (2) , Bonar (2) , Bonarowicz.

Chlebiński.

Wichliński (4)

Znaleziono nazwisk: 7.