Babin (2) , Babinowski, Babiński (5) , Baczyński (3) , Badeni (2) , Badowski (6) , Baniewicz (8) , Bańkowski (13) , Baranowicz (5) , Barszczewski (7) , Bartoszewicz (15) , Bartoszewski (6) , Bartoszyński, Bartynowski (2) , Barwikowski, Batowt (2) , Bernat, Białobrzeski (4) , Bierołoński, Bieroński, Biniewicz, Bochdan, Bogdziewicz (3) , Boguniewski (2) , Bohdan, Bohdanowicz (8) , Bohdewicz, Bohdziewicz (6) , Bojarski (5) , Bojniewicz, Bonecki, Bonicki, Boniecki (3) , Bonkiewicz, Bońko (2) , Borodzic (5) , Borodzicz (5) , Braciejewski, Braciejowski, Bracławski (2) , Brozicki, Brujewicz, Brzeski (13) , Brzostowski (10) , Brzyski, Bucki (4) , Buda, Bujniewicz (2) , Bukowski (11) , Bukszewski, Burnecki, Buza (2) , Bystrzycki (2) .

Chalecki (6) , Charbiński, Charchowski (2) , Charlęski, Charliński, Chilarski, Chłędowski (4) , Chmielecki (4) , Chobotkowski, Chodnowski, Chodosowski, Chomentowski (13) , Chomętowski (13) , Chościechowski, Chrapek, Chrościchowski, Chrościechowski, Chrościejowski, Chrościel (2) , Chrościkowski, Chruścikowski, Chyliński (3) , Cichosz, Czerski (3) , Czyżykowski.

Dalanowski, Danilewicz (5) , Domagalski, Dowkint (2) , Dryliński.

Eynhorn.

Fink (2) , Fox (2) , Franceson, Fredro (2) , Fryzicki, Fryziński.

Gaczkowski, Gasparski (2) , Gasperowicz (2) , Gawski, Gliński (17) , Głuski (3) , Godkowski, Godlewski (6) , Godzimierski, Godzimirski, Golejewski (4) , Golian (6) , Golmejster, Gołaszewski (6) , Gorbaczewski (2) , Gottartowski, Gozimierski, Gozimirski (2) , Goziniecki, Grochowski (9) , Gulbiński (2) , Guliński (2) .

Holmeister.

Iżycki (6) .

Jabłoński (15) , Jacimierski (2) , Jacimirski (2) , Jaszewski (5) , Jodłowski (5) .

Kamodziński (2) , Kargowski (2) , Kasperowicz (17) , Kaszperski, Katarski (5) , Kejzer, Kierski (2) , Kiliński (2) , Klonowski (8) , Kłoda, Kotarski (5) , Kraiński (4) , Krakaw, Krakow, Krakowiecki (2) , Kręski (4) , Krzeski (2) , Krzewski (4) , Krzyszkowski (7) , Kulikowski (5) , Kulwiński, Kułacki, Kunicki (8) .

Linczowski (2) , Lipowski (8) , Lisowski (18) , Lubecki (7) , Lubkowski.

Łokuciewski (2) , Łokucijewski, Łopieński (5) , Łubkowski (7) , Łunkiewicz (5) .

Maraczewski (4) , Markow (2) , Markowicz (3) , Markowski (10) , Markuszewski (2) , Mausch, Mausz, Miąskowski, Michałowski (19) , Mieczkowski (8) , Mierzb, Milewski (11) , Mitkiewicz (8) , Modzalewski (2) , Modzelewski (7) , Modzolewski (2) , Moraczewski (4) , Moraniecki (2) , Mukułowski.

Nagórny (2) , Napierkowski (2) , Napiórkowski (3) , Niebrzegowski (2) , Niedabylski, Niedobylski.

Olenik, Olenikow, Olfinier, Olszewski (21) , Osmolski (3) , Osmołowski (2) , Osmólski (3) , Osmulski, Ottenhausen, Ozdowski.

Palczewski (3) , Parchwic, Parznicki (3) , Pieczyński (2) , Pioro, Piotrowski (23) , Pióro (2) , Płończyk, Pokrzywnicki (8) , Popielski (2) , Postolski (2) , Postrucki, Postruski, Pożarko, Prachwicz, Prawidlnicki, Prawiednicki, Przywiński.

Radawiecki, Radowicki (4) , Radowiecki (4) , Radwan (3) , Ratowt (3) , Romanczenko (2) , Romanowicz (7) , Romanowski (7) , Rucki (9) , Rudkowski (5) , Rudzienicki, Rudziewicki, Ruszkowski (8) , Rutkowski (9) , Rybczewski, Rybczowski, Rybczyński (5) , Rymkiewicz (10) , Rzeszewski (2) .

Sarnacki (4) , Sienicki (7) , Sienkiewicz (7) , Siennicki (5) , Skaczewski, Skarzyński (3) , Skarżycki, Skarżyński (2) , Skoczewski, Skoczyński (2) , Skokowski (3) , Skorowski, Skronowski, Skrzydlewski (2) , Skrzynecki (2) , Skwarski (4) , Socha (5) , Sochacki (2) , Solikowski (3) , Solkowski, Sołkowski (2) , Srzebiecki, Stankiewicz (6) , Stępiński (2) , Stobiecki (3) , Stogniew (2) , Strebejko (4) , Strzebecki, Strzebiecki, Strzebieliński, Strzelbicki (4) , Strzeszkowski (7) , Sulikowski (7) , Swaraczewski, Swaroczewski, Szablowski, Szabłowski (2) , Szarewicz, Szerzański, Szerzeński, Szerzyński, Szuszkowski (2) , Szyskowski, Szyszyłowicz.

Ślubowski (2) , Śmietanka (3) , Śmiotanka (2) , Święcki (7) .

Tabiszewski, Tomaszewski (4) , Tomaszowski (2) , Tomkowicz (7) , Toroszowski, Trebecki, Trębecki, Troszczel, Trościel, Truski, Truskowski (5) , Truszkowski (5) , Trzebieliński, Turno (3) , Turobojski.

Ujazdowski (3) , Uszdowski, Uzdowski (2) .

Walewski (7) , Waśniewski (3) , Waśniowski (2) , Wąsocki, Wąsoski, Wąsowski (6) , Wielgowic, Wierzchowski (7) , Wilga (2) , Wilgierd, Wilgird, Wilkowski (17) , Wiśniewski (7) , Witkiewicz (6) , Wyspiański.

Zachert (3) , Zamiatkiewicz, Zawerski, Zaworski, Zdrojkowski, Zimnoch (2) , Zrebiecki, Zrzebiecki.

Źrebicki, Źrebiecki.

Żeromski (10) , Żołkiewski (2) , Żołtomirski, Żółkiewski (2) , Żrebiecki

Znaleziono nazwisk: 320.