Arendt.

Bennet, Bojanecki (2) , Bojaniecki (2) , Born (3) , Bornowski, Bruszkowski, Bryczkowski, Brygiewicz, Bryszkowski (2) , Brzuszkowski.

Frąckiewicz (6) , Fronckiewicz (4) .

Gasicki, Gockowski (2) , Gordon (2) , Gosiecki, Gostkowski (10) , Gościcki (4) , Gowiński (2) , Grocholski (8) .

Hendrykowski.

Kącki (8) , Kątski (8) , Kembłowski (4) , Klimiata, Kołudzki (4) , Kontowt (5) , Kontski (3) , Korsun, Korszun, Kossowicz (3) .

Lipkowski.

Łojewski (8) , Łoska, Łoszka, Łozka.

Mokrzecki (3) .

Niałecki (3) , Niedroski (5) , Niedrowski (5) .

Olszewski (21) , Orelski, Oreski, Orzelski (2) .

Palbicki, Palecki (4) , Pałubicki (2) , Parys (6) , Plewczyński, Porembski (8) , Porębski (8) , Półgrabski.

Radomicki (2) , Raduchowski, Rostowski (5) , Ruszczykowski.

Sobański (7) , Sobek (2) , Sobiewolski (2) , Stoschke, Subotowicz, Suchta (2) , Sulejowski, Szydłowski (7) .

Trablicki, Trawnicki, Trąbski (3) , Trąmbski (3) , Trelecki, Trembecki (3) , Tymiński (7) .

Walter (5) , Wielowiejski (4) , Wielowieyski (4) , Wierzbięta (5) , Wranowski, Wronikowski (2) , Wrzosowski (4) .

Zaleszański, Zawrocki, Zieliński (16) .

Żarnowski (8) , Żeromski (10) , Żuromski

Znaleziono nazwisk: 85.