Baranowski (15) , Bartoszewicz (15) , Bilina, Blum (2) , Bonikowski (2) , Bonisławski (2) , Boniuszko (2) , Bońkowski (4) , Borodzic (5) , Borodzicz (5) , Brodzic, Brodzicki (2) , Brodzicz, Brodziński (3) , Brodzki (7) , Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Bunin.

CIOŁKO POŁGUIN.

Dąbrówka (2) , Dobrzycki (3) , Dobszewicz (6) , Dolanowski (2) , Dubowski, Dybowski (5) , Dylewski (3) .

Frąckiewicz (6) , Fronckiewicz (4) .

Gąsiorowski (6) .

Janczewski (16) , Jeżewski (8) .

Kapleński, Kapliński (3) , Kazanowicz (2) , Kliczewski (2) , Kluczewski (5) , Koniecki (7) , Kosianowicz, Krzynowłocki, Krzynowłoski, Kuczkrajowski, Kulwicki, Kulwiec (3) , Kunecki (4) , Kuniecki (2) , Kurządkowski (3) , Kurzątkowski (3) , Kuszelewski (7) .

Lewandowski (11) , Lipiński (22) .

Łącki (18) , Łoski (3) .

Majewski (13) , Milański, Milkint, Miłocki (2) , Modelski (2) , Mojecki, Mojek, Mrokowski (2) .

Noiszewski (3) , Noyszewski.

Olszewski (21) , Ostrzykowski (2) .

Padewski, Pilitowski, Pilityński, Piltowski, Piński (2) , Podhorski (2) , Pogorzelski (9) , Pokutyński (4) , Politowski (2) , Poluchowski, Przewłocki (8) .

Radomiski (2) , Radomski (6) , Radzanowski (3) , Radzimiński (7) , Radzymiński (3) , Regulski (6) , Rzym, Rzymski.

Siermoski, Sieromski (2) , Sinciłło, Sinciło, Siromski (2) , Siuciłło (2) , Socha (5) , Suroż, Suskrajowski (3) , Suskrojowski (3) , Szczutowski (4) .

Talibski, Talipski, Tyborowski (4) .

Wosiński (2) , Wroczeński (5) , Wroczyński (4) .

Zaborski (8) , Zachajżewicz, Zacharkiewicz, Zawacki (4) , Zawadzki (24) , Zawałowski, Zochowski.

Żochowski (4) , Żublewski

Znaleziono nazwisk: 109.