Bekowski, Borodziec, Bronic, Bronisz (6) , Bykowski (10) .

Citowicz (2) , Cytowicz (3) .

Gausowicz, Gawryłowicz (3) , Gawsiewicz.

Tudorowski (5) , Turodowski.

Wadomski, Wardomski (2)

Znaleziono nazwisk: 14.