Bzowski (8) .

Cielątko (3) , Cielątkowski.

Giedrojć (4) , Giedroyć (4) .

Jankowski (22) .

Łyko.

Mordwin (3) .

Orlewski (2) , Orliński (2) , Orłowski (12) .

Sambor (3) , Szambor, Szczodro.

Wolski (40)

Znaleziono nazwisk: 15.