Alechnowicz (5) , Arfiński, Artwiński.

Babiański, Babieński, Babiński (5) , Baniewicz (8) , Bidziński (2) , Bielkiewicz (3) , Bobiański, Bochotnicki (2) , Boczarski, Bogucki (9) , Boniakiewicz, Borowicki, Borowiecki (3) , Brodzieniec.

Ciemiński (9) , Cieniński, Cimachowicz (2) , Cimochowicz (2) , Czajka (2) , Czajkowski (6) , Czayka (2) , Czemiński, Czermieński (5) , Czermiński (5) , Czugajewski (2) , Czuhajewski (2) , Czymiński.

Dackiewicz (3) , Daćkiewicz (3) , Daszkowski (2) , Dębiński (6) , Dębowiecki, Drawdzik (3) , Drohiciński (2) , Drohiczyński (2) .

Fabrycjusz (2) .

Gembarzewski (4) , Gembarzowski (3) , Gemborzewski, Głowacz (4) , Golański (5) , Golian (6) , Gołogórski (2) , Gołygórski, Goworzyński, Goydymowicz (3) .

Hnatkowski (2) .

Jasionkowski, Jurewicz (7) , Jurjewicz (9) .

Karzel, Karzeł, Kontowt (5) , Korejwa (2) , Koreywa, Krempski (7) , Krępicki, Krępski (7) , Krupanowski, Krzętowski (3) , Krzyżanowski (15) , Kuligowski (2) .

Legowicz (2) , Lewon (2) , Lewoń (2) , Lipski (19) .

Łazicki (2) , Łyśniewski (2) .

Mackiewicz (23) , Mieliński (3) , Mieloński (2) , Mielwiński, Mizgier (4) , Mizgir, Modzelański.

Nadkowski, Nadobowicz, Najdakowski, Najkowski (2) , Natkowski, Noskowski (5) , Nowicki (17) , Nowodworski (4) .

Olechnowicz (5) , Oleski (3) , Oleszyński (3) , Oleśnicki (4) .

Pawłowski (29) , Pękosławski (3) , Piadziczowski, Piandziczewski, Piekarski (7) , Piędziszowski, Pikarski (3) , Pikiel (4) , Pikturna (2) , Pikturno (2) , Pinczowski, Pińczowski, Potworowski (4) , Pozowski, Pożoski, Pożowski, Przestankowski, Przestanowski.

Rzeszowski (5) .

Sancygniowski (2) , Siemieński (5) , Siemiński (6) , Sienieński (2) , Sieniński (2) , Siennowski (2) , Sinnicki, Skroński (3) , Staniszewski (3) , Stański (5) , Starnalski, Starnawski (2) , Stojewski (3) , Sulimowski (3) , Szczepanowicz (3) , Szymowicz.

Tawrosiewicz, Turski (11) .

Zyra (2) .

Żyra (2)

Znaleziono nazwisk: 129.