Aleszewicz.

Budrewicz (7) .

Drogiejko, Dziad, Dzid, Dzida, Dziel.

Eliaszewicz (3) .

Fladrzyński, Fledrzyński.

Gedygold (2) , Gejsztoft, Gibasiewicz, Gibaszewicz, Giedygołd, Giejsz, Giejsztowt, Gierulski, Giesztowt (2) .

Herulski.

Iliaszewicz, Iliszewicz, Iljaszewicz.

Lenartowicz (5) .

Narwojn (2) , Narwoyn (2) , Norwojń.

Orwid, Orwidowicz, Orwiel, Orwit, Orwitowicz.

Szurowski.

Tyc, Tyt, Tytow

Znaleziono nazwisk: 36.