Fossowicz.

Gisse, Giza (3) , Giżynowski.

Kobosko, Koboszka, Koboszko.

Luceński.

Nowowiejski (10) .

Taubneker, Tumberg

Znaleziono nazwisk: 11.