Brajczewski (4) .

Dzwienicki, Dźwierznicki.

Kalisz-Brajczewski.

Połłukoń, Połukoń, Półjanowicz (2) , Półkoń.

Rokosz (4) , Rokoszewski, Rokoszowski (2) , Rokus, Rokusz.

Seyfert (2) , Stybihen.

Zajfert (2) , Zayfert (2)

Znaleziono nazwisk: 17.