Abicht, Abrahamowicz (3) , Abramowicz (12) , Abramowski (5) , Adamczewski (4) , Adamczowski (5) , Adamowski (3) , Adamski (3) , Ajdukiewicz, Akreyć, Albinowski (2) , Anasiński, Andralewski, Andrejkonis, Andrzejkonis, Antuziński, Ardzienicki, Arkuszewski.

Babutowicz, Bachmiński (2) , Baliński (4) , Balutowicz, Bałotowicz, Bałutowicz, Bandzisławski, Baniewicz (8) , Bantowski, Banty, Baracewicz, Baranowski (15) , Barański (7) , Barszcz, Bartoszewicz (15) , Bartoszewski (6) , Bazalewicz, Bazylewski (2) , Bąklewski (2) , Bąski, Bekierski, Belkowski, Bełdowski (3) , Bełkowski, Bełzecki, Bełżecki, Berdowski (4) , Beski (3) , Beykowski, Będzisławski (3) , Bęklewski (3) , Bęski, Białobłocki (8) , Białostocki (3) , Białowiejski (3) , Białowieski (4) , Biejko, Biejkowski (2) , Bielański (5) , Bielawski (9) , Bieleski, Bielewski (3) , Bierczyński, Bierzyński (2) , Bietkowski (4) , Bieykowski, Bieżyński (2) , Bijejko, Bijewski, Bilański (3) , Bilawski, Bileński (2) , Bilewski (2) , Bisiowski, Biszowski (2) , Bitkowski, Bliński (3) , Bnikowski, Bniński (3) , Bobowski (4) , Bobrowicz (3) , Bobrowski (10) , Bobrujek, Bobrujko, Bogdaszewski (3) , Bogusławski (19) , Bogusz (9) , Bohun (3) , Bohusz (7) , Bolesławski (5) , Bolesta (2) , Bolestowski, Bolesz, Bołdowski, Boniecki (3) , Borbowski, Borchart, Bordziakowski (2) , Borejka (4) , Borejko (4) , Boreyko (4) , Borowski (21) , Borszowicz (2) , Bortkiewicz (12) , Boruta (3) , Borzynowski (2) , Borzysławski (4) , Bossowski (4) , Bożydłowski, Briganty, Brodecki (3) , Brodowski (9) , Bromierski (2) , Bromirski (2) , Brosina, Bruchowski, Brudkowski (2) , Brudnicki (3) , Brühl (2) , Brumirski, Brykowski, Brzechwa, Brzeski (13) , Brzezicki (4) , Brzostkowski (2) , Brzostowski (10) , Brzuchański (4) , Buchowski (2) , Bucki (4) , Buckiewicz (2) , Bućkiewicz (2) , Budek (3) , Budkiewicz (2) , Budko, Budkowski (3) , Budnik, Budny (3) , Budrewicz (7) , Budryk (2) , Budziski, Budzki, Bugosławski, Bujko, Bujwid (7) , Bukiewicz, Bukowski (11) , Burkiewicz, Burski (7) , Butkiewicz (7) , Butkowski (4) , Butowiec, Buwojna (2) , Buwojń (2) , Buyko, Buykowski, Buywid (7) , Bużeński (3) , Bykowski (10) , Bylecki, Bylewski (2) , Bylicki (2) , Bystrzejowski (3) , Byszewski (5) , Bytyński (2) .

Całkowski, Cedroński (2) , Cernikowski, Chabicki, Chabielski (4) , Chajziński, Chalimowicz, Chaliński (4) , Chamski (2) , Charbicki (2) , Charczenko, Charczewski (4) , Charzewski (5) , Chaszczyński, Checkitowski, Chelsztowski, Chełmicki (2) , Chełstowski (3) , Chileński (2) , Chilewski, Chiliński (2) , Chłochoł, Chmielecki (4) , Chmielewski (11) , Chmielowski (3) , Chmilewski, Chocholewski, Chochoł, Chociński, Chodkiewicz (4) , Chodko, Chodkowski (3) , Chodorowicz (6) , Chodowski (4) , Chojecki (4) , Choraszewski, Chorczewski, Choromański (3) , Choroszcza (2) , Choroszczo (2) , Choroszewski (3) , Chorzelski, Chorzewski (4) , Choszczewski, Chrapiewski, Chraplewski (4) , Chromski, Chrostowski (4) , Chrupcewicz, Chruściński (2) , Chrypcewicz, Chrząstowski (12) , Chudkowski, Chutkowski, Chwalibowski (3) , Chwedkowicz (2) , Chwiedkiewicz, Chybski (2) , Chylewski, Chyliński (3) , Chymiński, Ciaszyński, Ciekliński (3) , Ciesielski (9) , Ciesiewski, Cieszejowski, Cieszewski, Cieszyński (2) , Ciołkowski, Cioromski, Cisowski (3) , Cissowski (2) , Ciszewski (4) , Ciszkiewicz (6) , Ciuszowski, Ciżewski (3) , Ciżowski (3) , Cudzinowski (2) , Cudzynowski (2) , Czajka (2) , Czajkowski (6) , Czapiejewski, Czapiewski (11) , Czapski (6) , Czarnomiński, Czarnomski (3) , Czartkowski (3) , Czasławski (4) , Czayka (2) , Czaykowski (4) , Czechowicz (8) , Czechowski (10) , Czeczewicz, Czeczotek (2) , Czeczotka (2) , Czempkowski (4) , Czempowski (3) , Czepowski, Czerbiecki, Czerepowicz (2) , Czereptowicz (2) , Czerniawski (6) , Czernicki (5) , Czerniecki (2) , Czernikowski (3) , Czerniowski (4) , Czerwicki, Czesiejko, Czeski (3) , Czeszejko, Czeszowski, Czeżowski, Cziszewski, Czopowski (2) , Czuszewski (2) , Czuszowski (2) , Czyczyrka, Czyż (4) , Czyżewski (10) , Czyżowski (8) .

Ćwierzycki.

Dabisz, Dabiża, Dakowski (2) , Damiański (2) , Dawidowski (5) , Dąbrowski (46) , Dembowski (7) , Demianowicz, Demożyrski, Dersław (4) , Dębowski (4) , Długołęski, Dobaniowski (2) , Dobiecki (4) , Dobkowski (3) , Dobrosielski (3) , Dobrowolski (25) , Dobrski (2) , Dobrzyński (6) , Domaradzki (9) , Domaszewski (4) , Domaszyn, Dombrowski (9) , Domejko (4) , Domeyko (4) , Domozyrski, Donakowski, Dorański, Dorbski, Dork, Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dramiński (4) , Drągowski (3) , Drochowski (2) , Drogoszewski (2) , Drohoszewski, Drohowski, Drongłowski, Drozd, Drozda, Drozdowicz, Drozdowski (9) , Drozdżowski, Droździewicz, Drożdżowski, Drózd, Druchowski, Drużyłowski (4) , Drużynowski, Dryngielewicz, Drzewiecki (9) , Dudycki, Dudycz (2) , Dumaszewski, Dunicz, Duński (2) , Duprski, Duprzski, Dymistrowski, Dymitrowicz, Dymitrowski (6) , Dymowicz, Dzetnarowski, Dziaczkowski, Dziakoński, Dziankowski (4) , Dziebakowski, Dziechciejowski, Dziechciewski (2) , Dzierożyński, Dzierzgowski, Dzierzkowski (2) , Dzierżański (2) , Dzierżek (4) , Dzierżgowski, Dzierżko (4) , Dzierżyński (3) , Dziewanowski, Dziewczopolski (2) , Dziębakowski, Dzięcielski (6) , Dzięgielewski (4) , Dzięgielowski (3) , Dzięgulewski, Dzikowski (2) , Dzirwanowski, Dziwanowski.

Ejdymt, Ejdynt, Ejmont, Ejsmont (2) , Erlicki, Eymont, Ezofowicz (2) .

Fabecki, Fabianowski (2) , Falęcki (6) , Faliborski, Falibowski (3) , Falkowicz, Fedczenko, Fedkowicz (3) , Fenikowski (2) , Fiedczenko, Filkiewicz, Fillicki, Fiszer, Foret, Foreth, Frykacz (3) , Fundament.

Galowski (3) , Galusiński, Garbiński, Gardziński (5) , Gaszyński (5) , Gawkowski (3) , Gawroński (7) , Gażewski, Gebart, Gembart, Gengid, Germański, Gerszewski (2) , Getulewicz, Gębart, Gębicki (5) , Giboski, Gibowski, Giedygołgowicz (2) , Gierałtowski (9) , Gierdwoyń (2) , Gierszewski, Gilewicz (5) , Girdwojń (4) , Girdwoyń (4) , Girtowicz, Gleszczyński, Gliczyński, Gliński (17) , Gliszczyński (10) , Głoczyński, Głodziński, Głoskowski (5) , Głoszkowski (2) , Głuchowski (11) , Głuszecki (2) , Głuszkowski (3) , Głyszczyński, Godowski (3) , Godziszewski (3) , Golański (5) , Gołaski (2) , Goławski, Gołdziecki, Gołdziewicz, Gołkowski (5) , Gołocki (5) , Gołuski (2) , Gołuszewski, Gołyński (6) , Gomołka, Gongid, Gonszd, Gorczycki (5) , Gorczyczki, Gorczyński (6) , Gorecki (12) , Gorzechowski (2) , Gorzycki (12) , Gorzyński (3) , Gosiewski (4) , Gosławski (8) , Gostkowski (10) , Gostyński (8) , Gosuński, Goszczycki (2) , Goszycki (2) , Goślicki (3) , Gotkowski (4) , Gottleb, Górecki (14) , Górski (30) , Grabkowski (6) , Grabowski (29) , Grampowski, Grasimowski, Grazimowski, Grazimski, Grądzki (10) , Grebecki, Grembicki, Grembiecki, Grodecki (14) , Grodowicki, Gronostajski (5) , Grudecki, Grudnicki, Grzankowski, Grzebski (3) , Grzegorzewicz, Grzegorzewski (4) , Grzelski, Grzembski (5) , Grzębski (6) , Grzywieński, Grzywiński, Gulbin, Gurski (15) , Gussowski, Guziński, Guzowski (6) , Gużewski (2) .

Habicht, Hackiewicz, Hadzkiewicz, Haszlakiewicz, Hejden, Hejsman, Herman (13) , Hermanowski (4) , Hobolewski, Hodorowicz, Hoffman (14) , Hohol, Hoholewski, Hohołowski, Horbaczewski (6) , Horoszewski (2) , Horożański, Horożdański, Hreczycha (2) , Hrom, Hryckowski (2) , Hryhorewicz (2) , Hryńkowicz, Hukowski (2) , Humański, Huniawski.

Idźkowski (3) , Iwański (3) , Iwaszkiewicz (4) , Iwiński (3) , Iwoński (2) .

Jabłoński (15) , Jaczewski (2) , Jaczyński (6) , Jadamczewski (2) , Jadamczowski (2) , Jadamowski, Jagociński, Jajkowski (5) , Jakimczycki, Jakimowski (3) , Jakowski, Jakubowski (9) , Jakucewicz (2) , Jałowicki (5) , Janczewski (16) , Janikowski (9) , Janisławski (2) , Janiszewski (11) , Jankiewicz (11) , Jankowski (22) , Janowicz (10) , Janowski (22) , Jarkowski (2) , Jarkuszewski, Jarmaszewicz, Jarociński (2) , Jaroszyński (3) , Jasielski (2) , Jasieński (19) , Jasiński (17) , Jastrzembowski (2) , Jastrzębecki, Jastrzębiec, Jastrzębowski (3) , Jastrzębski (9) , Jaszczukiewicz, Jaszczyc, Jaszczyca, Jaszewski (5) , Jaszkowicz (2) , Jaszkowski (4) , Jaślikowski (2) , Jawgiel (2) , Jaworski (11) , Jączewski, Jelowski (3) , Jełowicki (4) , Jengielewicz, Jerzewski (2) , Jewski, Jewsko, Jezierski (16) , Jeżewski (8) , Jeżowski (9) , Jędrzejewski (2) , Jędrzejowski (2) , Jędrzyjewski (2) , Jędrzyjowski (2) , Jodłowicki, Jodłownicki (2) , Jodłowski (5) , Jonczewski, Julkowski, Jułkowski, Jurga, Jurkowski (8) , Juszkiewicz (10) , Juszyński (6) .

Kachowski (2) , Kaczyński (5) , Kaleczycki (3) , Kalicki (3) , Kamieński (30) , Kamiński (26) , Karaczewski (2) , Karasowski, Karaśnicki, Kardoliński, Karski (6) , Karsznicki (6) , Karśnicki (6) , Karwacki (4) , Karyszewski, Kaszewski (3) , Kawieczyński (3) , Kaznowski (3) , Kaźnicki, Każnicki, Kempski (9) , Kępski (10) , Kiborsztowicz, Kibort (5) , Kibortowicz, Kielbowski (2) , Kiemski, Kierkiłło, Kierzkowski (4) , Kierznowski (3) , Kil-Kulewski, Kilewicz, Kinatowicz, Kiwerecki, Kiwerski, Kiwierski, Klamborowski, Kleiner, Klembowski (2) , Klepaczewski, Kleyner, Klębowski, Klimaszewski (8) , Klisz (2) , Kliszewski (3) , Kluczowski, Kluszewski (4) , Kłapiszewski, Kłębowski (3) , Kmita (7) , Kochowski (2) , Kociecki, Kociubiński (2) , Koczański, Koczowski (5) , Kodłatowski (2) , Kokowiński, Kołwzan (3) , Konarski (16) , Konarzewski (11) , Koniaszewicz, Konopka (9) , Kopajski, Kopański (4) , Koperni, Kopernicki, Kopesz, Kopeszy, Kopiowski, Korolewicz, Koroszewski, Korzybski (3) , Kosarski (2) , Kosiłowski, Kosior, Kosiorek, Kosmaczewski (2) , Kosmarzewski (2) , Kosnowicz, Kostecki (15) , Kostka (6) , Koszczan, Koszczen, Koszłowski, Kościan, Kościej, Koścień, Kościeński (2) , Kościerz, Kościey, Kośmiderski (2) , Kośmiński (3) , Kotarbski (3) , Kotlewski (2) , Kowalewski (14) , Kowalowski (6) , Kowzan (3) , Koziebrocki (2) , Koziebrodzki (2) , Kozielski (6) , Kozieradzki (5) , Kozik (2) , Kozika (3) , Koziński (4) , Koziobrocki, Koziobrodzki, Kozłowicki, Kozłowski (16) , Krapowski (2) , Krasiewski, Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krasucki (2) , Krasuski (3) , Kraszewski (2) , Kraszowski (2) , Kraśnicki (6) , Krempski (7) , Krępski (7) , Krieger (2) , Krigier (2) , Kroczewski (3) , Kroczowski (7) , Krol (2) , Krolicki, Kroszewski, Królicki (2) , Kryger (2) , Krygier (2) , Krzcięcki, Krzczęcki, Krzecięcki, Krzesimowski (2) , Krzykowski (7) , Krzywański (3) , Krzyżanowski (15) , Ksiąski, Ksiązki, Księski (5) , Księżopolski (3) , Kucharski (13) , Kucicki (3) , Kuczkowski (6) , Kuczuk (4) , Kuczycki, Kudbrym, Kudbryn, Kudułtowski (2) , Kukawski, Kukolewski, Kukowski (4) , Kul, Kula (4) , Kulbanowski, Kulesza (2) , Kulewski (2) , Kulik (3) , Kulkowski, Kumatycki, Kumelski (4) , Kumpikiewicz (2) , Kunat (2) , Kuropatwa (2) , Kurp (2) , Kurpiewski (2) , Kuszel (4) , Kuźma (3) , Kuźmicki, Kuźmienko, Kuźmiński (2) , Kuźnicki (3) , Kużlatycz, Kwiatkowski (12) .

Lachowicki (5) , Lachowski (6) , Laudański (2) , Laudon, Laudowicz, Laudyński, Lawdański (2) , Lazański (3) , Leiman, Lekowski (2) , Lenartowicz (5) , Lendziewicz (2) , Lesiński, Leśniobrodzki, Lewdański, Lewikowski (2) , Leźnicki (4) , Leżnicki (4) , Lgocki (8) , Lichodziejewski (2) , Ligocki (5) , Ligowski (3) , Lipowski (8) , Lisicki (8) , Lisowski (18) , Lubecki (7) , Lubicz (2) , Lubiecki (3) , Lubocki (2) , Lubowicki (5) , Lubowidzki (4) , Luszczkowski, Lutomierski (3) , Lutomirski (3) .

Łabanowski (3) , Łabęcki (8) , Łachowski (2) , Łagiewnicki (10) , Łańcuchowski, Łapuszewski, Łasieński (2) , Ławcewicz (2) , Ławdański, Łazański (2) , Łazęka, Łazicki (2) , Łazieński (2) , Łaziewski, Łaziński (4) , Łącki (18) , Łąszewski (2) , Łątkowski (2) , Łempiński, Łentkowski, Łęski (10) , Łętkowski, Łobaczewski (2) , Łobaczowski, Łobazewski, Łobocki, Łobodzki (2) , Łomski (2) , Łopuszewski, Łosiński (5) , Łozicki (2) , Łuba (2) , Łuczaj (2) , Łuczawski, Ługowski (4) , Łukaszewicz (12) , Łukowicz (9) , Łukowski (14) , Łuniewicz, Łużański, Łysakowski (3) .

Machciński (3) , Machczyński (3) , Maciejewski (4) , Maciejowski (7) , Maciuński, Mackiewicz (23) , Macuński, Majer (2) , Majewski (13) , Majkowski (6) , Makomaski, Makowski (11) , Maksymowicz (4) , Malczyński, Maleczyński (2) , Malejewski, Malejowski, Maleszewski (4) , Malewski (3) , Malinowski (7) , Maliszewicz, Maluski (2) , Maluszyński, Małaszycki, Małęczyński (2) , Małkowski (3) , Małoklęcki, Małoklęski, Małucki, Małuski, Małużycki, Małyszko (3) , Małżycki, Manikowski (3) , Mankowski, Mańkowicki, Mańkowski (5) , Marcisz, Markiewicz (10) , Markowski (10) , Marszewski (8) , Marszowski (5) , Marzewski, Maskowski (3) , Maszczybrodzki (3) , Maszczycki, Maszkowski (3) , Matczyński, Maykowski (2) , Mazewski (2) , Mazidłowski, Maziłowski, Mączyński (5) , Mąkomaski, Mejer (4) , Mejsztowicz (3) , Meleszewski, Meyer (5) , Miaskowski (4) , Micewicz (7) , Michniewicz (6) , Miecielski, Mieczkowski (8) , Miedzylewski, Miernicki, Mieroszewski (4) , Mierzwiński (7) , Mierzyński (6) , Mietelski (13) , Mietlicki (2) , Mietliński, Międzyleski (2) , Międzylewski (2) , Mikołajek, Milanowski (5) , Milącki, Milejewski, Milejowski, Milewski (11) , Milęcki (6) , Milkont (2) , Minakowski (2) , Minkowski (4) , Mirciński (2) , Mirczyński (2) , Mirosławski (5) , Miroszewski (4) , Miroszowski (6) , Mirski (4) , Mirz, Mirza, Mirzecki, Mirzeński, Mirzewski (5) , Mirzyński, Misiowski (4) , Miszeński, Miszewski (6) , Mitelski, Mizinowicz, Mniewski (3) , Mniowski (4) , Moczulski (10) , Modeński, Modleński, Modliński (3) , Modryński, Modrzewski (9) , Modrzycki, Modrzyński (3) , Mojkowski (3) , Mojski, Monczuński (2) , Monczyński (2) , Moralewicz, Morchonowicz, Morski (5) , Mosakowski, Mossakowski (2) , Moszczybrodzki, Mościborski (2) , Mościbrodzki (2) , Mościcki (8) , Moykowski (2) , Moyski, Mszaniecki (3) , Mszczuj (2) , Mścichowski (4) , Mściszewski (6) , Mussakowski, Mycielski (4) , Myczkowski, Mysłowski (6) , Mysorowicz, Mystkowski (4) , Mysyrowicz, Myszkowski (4) , Myśliński (3) , Myśliszewski, Myśliszowski, Myślkowski (2) .

Nagora (2) , Nagorczewski (3) , Nagóra (2) , Nagórka (5) , Nagórko (5) , Nagórniczewski, Nagórski (6) , Nakielski (4) , Narajewski (3) , Narajowski (3) , Nartowt (2) , Narwojsz (4) , Narwoysz (4) , Nasiegniewski (2) , Nasięgniewski, Nasiłowski (5) , Necz (2) , Nemir, Nestorowicz (4) , Nichowski, Nicz (3) , Nieciecki (3) , Niedroski (5) , Niedrowski (5) , Niegocki, Niegoszewski (4) , Niejeszowski, Niementowski (3) , Niemiera (5) , Niemierowicz, Niemira (9) , Niemiro, Niemirowicz (9) , Niemiryc (9) , Niemirycz (9) , Niemirzyc (9) , Niemsta (3) , Niemygłowski, Niemyjski (2) , Nierowski, Niesiołowski (7) , Nieśmierski, Niewęgłowski (2) , Niewiegłowski, Niewirowicz, Niezdroski, Niezdrowski, Niskowski, Niszkowski, Noniewa, Noniewski, Nowacki (7) , Nowaczewski (2) , Nowajewski, Nowicki (17) , Nowierko, Nowierski, Nowiewski, Nowomiejski (5) , Nowowiecki, Nowowiejski (10) , Nowowieski (2) .

Obłow, Obłów, Obniński, Obniski (4) , Ochotnicki (3) , Ocieski, Ocieszko, Oczkowicz, Oglęcki (2) , Oględowski, Oględzki (2) , Olawski, Oleszkiewicz (3) , Oleszkowicz (3) , Olizarowski, Olkowski (2) , Olszanicki, Olszański (2) , Oltański, Olwita, Opatkowski (2) , Opatowicz, Opojewski, Opojowski, Opolski (5) , Oraczewski (2) , Oraczowski (2) , Orłowski (12) , Orpiński (2) , Orzecki (3) , Osiecki (13) , Ostendowski, Ostrowski (24) .

Pabianowski (2) , Paciński, Pacyński (4) , Paczoski, Paczowski, Paczuski (3) , Paczyński (4) , Pakosz (8) , Pakowski, Palancki, Palczycki, Palczyński (2) , Palkiewicz, Panczenko, Papieski (3) , Papiewski (3) , Paprocki (6) , Parulski (2) , Paszkiewicz (18) , Paszkowicz (4) , Pawłowski (29) , Pączkowski (3) , Pątkowski (2) , Pelcka, Pelczycki, Pelkowski, Pełczewski, Pełczycki (4) , Pełczyński, Pełka (13) , Pełkowski (4) , Penwoyń, Perwoyn, Perwyń, Perzanowski (3) , Peszkowski, Pet (2) , Peta (2) , Petkowski, Petrusiewicz (4) , Petruszewicz (5) , Pett, Pęcławski (2) , Pęgowski (4) , Pętkowski (5) , Pielchowski, Pieńczykowski (3) , Pierśnicki, Pietkiewicz (11) , Pietrusewicz (5) , Piętkowski (3) , Pilawski (4) , Pilch (2) , Pilchowski (12) , Pilichowski (5) , Piłchowski, Piniński (3) , Piotrowski (23) , Pirocki (3) , Płachecki (3) , Płachocki, Pniewski (9) , Podborski (3) , Pokrzywnicki (8) , Poleski (10) , Polikowski (3) , Polkowski (3) , Połchowski (2) , Połochowski, Połubiński (3) , Pomaski (3) , Popławski (11) , Popłowski, Porczyński (4) , Poremba, Porembiński (2) , Poręba, Porębiński (2) , Poręczyński, Postel (2) , Pouślewski, Powczowski, Powierski, Preis (3) , Preiss (3) , Preyss (3) , Prokuli, Proszowski (2) , Protasewicz (2) , Protasiewicz (2) , Protasowicz (2) , Protaszewicz (2) , Pruski (12) , Pruszkowski (11) , Przanowski (4) , Przeciszowski (3) , Przedpelski, Przedpełski, Przedpolski, Przedziński (2) , Przedzyński (2) , Przepałkowski (2) , Przeradzki (3) , Przesiecki (2) , Przestrzelski (3) , Przędzyński (2) , Psarski (3) , Psiurski, Pszczołecki (2) , Pszczołkowski (3) , Pszczółkowski (3) , Pszonka (3) , Ptaszek (2) , Puszcz, Puszkin (2) .

Rachański (2) , Raciąski, Racibor (2) , Raciborowski (4) , Raczkowski (10) , Raczykowski, Raczyński (7) , Radecki (9) , Radicki, Radowicz, Radzibor, Radziechowski (3) , Rafanowicz (3) , Rajuniec (2) , Rajuńć (2) , Ramotowski (3) , Raszkowski (5) , Ratajski (3) , Relicki, Rembicki, Rembieszycki (2) , Rembiewski (3) , Rembiszewski (2) , Rembowiecki, Rembowski (4) , Remiszowski (4) , Repczyński (3) , Rewbicki, Reys, Rębiecki, Rębieszowski, Rębiszowski, Roch2 (6) , Rodecki, Rodkiewicz (7) , Rodowicz (6) , Rodziewicz (7) , Rogalski (5) , Rogowski (15) , Rogulski (4) , Rojkiewicz, Rolski (2) , Romanowski (7) , Rosaiński (2) , Rosnowski (3) , Rostocki (4) , Roszniowski, Rotkiewicz (2) , Rowbicki (2) , Rozembarski (3) , Rożnicki (2) , Rożnowski (9) , Różewicki, Różnicki (2) , Rubert, Rucki (9) , Rudnicki (15) , Rudzki (9) , Rukiewicz (3) , Rutkiewicz (2) , Rutkowski (9) , Rybczyński (5) , Rychlicki (6) , Rychlig (4) , Rychlik (4) , Rychłowski (3) , Ryfiński, Rymkiewicz (10) , Ryński (4) , Ryszewski (3) , Rytwiański, Rytwiński, Ryzgiewicz, Rzążewski, Rzesiński (2) , Rzestkowski, Rzeszkowski, Rześnicki, Rzewski (2) , Rzewuski (5) , Rzołkowski.

Sadło (3) , Sadziński (2) , Sadzyński (2) , Saftenko, Sajdak, Sajewicz (2) , Saknowski, Salewicz, Salmonowicz (2) , Salomon (3) , Samborski (3) , Saniewicz, Sarbski (5) , Sarnawski, Sarnowski (8) , Sasimski, Sasin (6) , Sasinowicz, Sasinowski (2) , Sasiński, Sawicki (10) , Sawicz (3) , Sądziński, Sądzyński, Scibor (2) , Scyt, Sczepkowski, Sczyt (2) , Secemski (2) , Serafin, Serafini, Serafinowicz (4) , Serwatowski (2) , Sędzikowski, Sędziszewski, Sęk, Sępiński (5) , Siebiszowski, Siemianowski (3) , Siemiątkowski (2) , Siemiętkowski, Sieromski (2) , Siestrzewitowski (3) , Simowski, Sipajło (3) , Siudziński, Siwowąs, Skabajewski, Skibniewski (3) , Skłodowski (2) , Skorczycki, Skorycki, Skorzycki, Skowroński (6) , Skórczycki, Skórski (3) , Skrocki (2) , Skrodzki (4) , Skromowski (2) , Skrzeszewski (2) , Skrzeszowski (2) , Skrzetuski (7) , Skrzycki (2) , Skrzypkowski (2) , Skrzyszewski (3) , Skrzyszowski (5) , Skubajewski, Skubniewski, Skurczycki, Skurczyński, Skurski, Skwarkowski, Slażyński, Słabkowski (2) , Sładkowski (2) , Sławecki, Sławęcki (3) , Sławicki (4) , Sławiec (4) , Sławko, Sławuta (2) , Słodkiewicz, Słodkowicz, Słodkowski (2) , Słonawski (2) , Słubicki (3) , Sługocki (5) , Smolski (2) , Smólski (3) , Smulski, Sobiczewski, Sobiczowski, Sochacki-Czeszejko, Sokoliński (2) , Sokolnicki (6) , Sokołowski (22) , Sołtanowicz (3) , Somański, Somowski (2) , Sparewicz, Spasowicz, Spicki, Srokowski (3) , Stalimierski, Stalmierski, Stalmirski, Stanowski (6) , Starczewski (5) , Stasiniewicz, Statkowski, Stawiński (4) , Stawiski (4) , Stawiszewski (2) , Stawnicki, Stawski (8) , Stegwił (2) , Stegwiłło (2) , Stein-Kamiński, Stejgwiłło, Stępkowski (4) , Stępnicki, Stoczek, Stokowski (7) , Strachocki (2) , Strachota (3) , Strachowski (2) , Stradowski, Strojnowski (3) , Strupczewski (2) , Strus (4) , Strużanowski, Strużyński, Strzelecki (7) , Strzembosz (2) , Strzeszkowski (7) , Strzeszowski (2) , Strzeżowski (3) , Strzębosz, Strzyżewski (6) , Strzyżowski (6) , Stużeński (2) , Stwarkowski, Styrykowicz (2) , Suchar, Sucharski, Suchodolski (12) , Suchorabski (2) , Suchorąbski, Suchorski (2) , Suleński (4) , Sulewski (4) , Suliński (7) , Sułaczewski, Sułaszewski, Sumowski (4) , Sunawski, Swaryczewski (4) , Sypniewski (5) , Szaknowski, Szalawski, Szaławski (2) , Szantyr (6) , Szarbski (3) , Szasiewicz (2) , Szaszewicz (2) , Szaszewski (3) , Sządziński, Szczegłowski, Szczemski, Szczepanowski (6) , Szczepański (4) , Szczepkowski (6) , Szczesnowicz, Szczęsnowicz (5) , Szczkowski, Szczygielski (5) , Szczygłowski (2) , Szczyt (2) , Szczytowski (2) , Szebiszowski, Szeczemski (2) , Szegajło, Szelągowski, Szendel, Szerenos (2) , Szminerowicz, Szokalski (2) , Szomański (2) , Szomowski (3) , Szpilarski, Szulencki, Szuleński, Szulęcki, Szumański, Szumicki, Szumowski (3) , Szumski (3) , Szunawski, Szwab (3) , Szwabowicz, Szwan, Szwański, Szymański (8) , Szymonowicz (4) , Szymoński (6) , Szymowski.

Ściborowski (2) , Śladkowski (2) , Śliź (2) , Śmiodowski, Świątecki (3) , Świerszcz, Święcicki (9) .

Taczanowski (2) , Talałowicz, Talat (3) , Talatowicz (2) , Taniewski, Taraszkiewicz (3) , Tarnawiecki (3) , Tarnowiecki (3) , Tawtwojsz, Techlowicz (2) , Tejkowski, Temberski (3) , Tempowski, Tempski, Testański, Tępski, Tłokieński, Tłokiński, Tłubicki, Tłubiński, Tobolski, Tomczycki, Trojan (9) , Trybell, Trzciński (13) , Trzebieński (3) , Trzebiński (6) , Trzecki (3) , Trzepieński, Trzepiński, Trzesiewski (2) , Trzeszczkowski (2) , Trzeszewski, Trzeszkowski (2) , Tworziański (4) , Tworzyański (4) , Tymicki, Tynicki (2) , Tyniecki (2) .

Uchaciewicz, Uchacz, Uchański (2) , Ufniarski, Ulanowski (4) , Ulatowski (2) , Umański, Unierzyski, Uniszowski (3) , Urniaż (2) , Uściański, Uścinowicz, Uzłowski (4) , Uznański, Użwęcki.

Waczewski (2) , Waczkowski, Waczowski, Wadarzyński, Wadaszyński, Wadołowski (3) , Waga (3) , Walentynowicz (9) , Waliszewski (2) , Waratyński, Wasiłło, Waszkowski, Wawrentowicz, Wawrowski (5) , Wawski, Ważyński (3) , Wądolkowski, Wądołkowski (3) , Wąkczewski, Wąkczowski, Weleszewicz, Wędziński, Węgielewski, Węglowski (3) , Węgrowski (2) , Węsierski (9) , Wężyk (3) , Wiałowicz, Widziewicz, Wiebowski, Wierciszewski (2) , Wiernek (2) , Wierożepski, Wierzbicki (14) , Wierzbiński (5) , Wierzbołowicz, Wierzbowski (6) , Wierzchnicki, Wiewecki, Wiewiecki, Wigłosz, Wiktorowski (2) , Winiarski (4) , Wintyłł (2) , Wintyłło (2) , Wirożepski, Wiszczyński, Witosławski (4) , Witowski (12) , Wituński (3) , Wityński, Wizbor, Włochowski, Wnuczek (2) , Wnuk (3) , Wodziński (2) , Wodzyński (2) , Wojchowski (5) , Wojciechowski (10) , Wojdyłło (4) , Wojdyło (4) , Wojtkiewicz (10) , Wolecki, Woleński (2) , Wolęcki (4) , Wolicki (4) , Woliński (7) , Wolski (40) , Wołodko (5) , Wołuński (2) , Wondołowski (2) , Woraiński (2) , Woźniakowski (2) , Wroblewicz, Wroblowski, Wronikowski (2) , Wróblewicz, Wróblewski (12) , Wróblowski (4) , Wyczałkowski (3) , Wydżga (3) , Wygnański (2) , Wykarski, Wykowski, Wyrowski (2) , Wyrozembski (3) , Wyrozemski (3) , Wyrozębski (3) , Wyrozęski (3) , Wyrzykowski (6) , Wysocki (26) , Wyszkowski (3) , Wytyński, Wyzga (2) , Wyżga (4) , Wyżgoń, Wzdulski.

Zabawski (5) , Zabierzowski (3) , Zadambrowski (2) , Zadąbrowski (2) , Zadorski (3) , Zagorski (6) , Zagórski (9) , Zaik, Zail, Zajadlewski, Zakowski (2) , Zakrzewski (32) , Zakrzowski (5) , Zalesicki, Zalesiło, Zaleski (37) , Zalesycki, Zalewski (7) , Zalisławski, Zamieński, Zarzeczny, Zasławski (3) , Zatorski (3) , Zawadzicki (2) , Zawadzki (24) , Zawakiewicz, Zawidzki (3) , Zawilski, Zawistowski (4) , Zawitniewicz, Zawojski, Zaykowski (2) , Zbaraszewski, Zberowski (2) , Zborcicki, Zboroszewski, Zborowski (6) , Zborzeński (3) , Zbrożek (5) , Zdan (3) , Zdankiewicz, Zdanowicz (13) , Zdanowski (6) , Zdumowski, Zdunowski (7) , Zdzierszek (3) , Zdzierżek (3) , Zdzieszek (2) , Zdzieszyński (2) , Zebierzowski, Zendzianowski, Zerek, Zernowski, Zielanowicz (2) , Zieleziński, Zieliński (16) , Zienkiewicz (5) , Zienkowicz (5) , Zmiewski, Znaczeński, Zrzęcki (3) , Zub, Zubowicz (3) , Zukowski.

Żabowski (2) , Żadkiewicz, Żakowski (7) , Żałkowski, Żarcicki (3) , Żarski (9) , Żatkiewicz, Żdanowicz (7) , Żebrowski (10) , Żegniewski, Żegocki (2) , Żelazowski (5) , Żendzian, Żendzianowski, Żereg, Żerkowski, Żernowski, Żędzian (3) , Żędzianowski, Żmijewski (5) , Żmijowski (5) , Żolpa, Żołkowski (3) , Żołnierkiewicz, Żołpa, Żołtkiewicz, Żółkowski (2) , Żukowski (15) , Żydkiewicz, Żykowski, Żymirski, Żytkiewicz (2) , Żytkowski, Żywic

Znaleziono nazwisk: 1738.