Cięciwa, Czudzinowski (4) .

Jazgarski (2) .

Kołmasz (2) , Kołomasz.

Pokorszeński

Znaleziono nazwisk: 6.