Galiński (6) .

Korybut (4) .

Lewgowd (3) .

Łahiszyński (3) .

Nikitinicz.

Purwicki, Purycki.

Zdanowicz (13) .

Żdanowicz (7) , Żernicki (9)

Znaleziono nazwisk: 10.