Bludowski (3) , Błudowski (2) , Bock (2) .

Daćbóg (3) , Donat (3) , Drahanowski.

Górecki (14) .

Jasieniecki (6) .

Kostecki (15) , Koślig, Kozakiewicz (7) , Kozakowski (7) , Kozieł (4) , Koziełł (4) , Koźlik.

Poktewski.

Wesołowski (3) , Wilczek (6)

Znaleziono nazwisk: 18.