Abiałek, Abrahamowicz (3) , Abramowicz (12) , Adamowicz (8) , Algiminowicz (2) , Algminowicz (2) , Anczewski (2) , Andrzejkowicz (5) , Arcemberski (3) , Arynek, Arynka.

Babecki (3) , Baczewski (4) , Bagieński (3) , Baginowicz, Bagiński (5) , Bajkowski (2) , Bajużewicz, Bakaliński, Bakanowski (3) , Balcewicz (2) , Barcicki (3) , Barcikowski (2) , Barczykowski (2) , Bartka, Bartkowski (6) , Bartosiewicz (2) , Baykowski (2) , Bażewicz, Bednarski (2) , Bedoński, Beduński, Bejdo (2) , Bekanowski, Berdowski (4) , Bernacki (5) , Białobłocki (8) , Białochowski (4) , Białoskórski (4) , Białowieski (4) , Białynowicz, Białyński, Biecz, Bieganowski (5) , Bielewski (3) , Bieluński, Biełowiejski, Biernacki (11) , Biesiekierski (3) , Bledzewski, Bledziewicz (2) , Bledziewski, Bloduch, Bloducho, Błędzewski, Błoński (6) , Bobakowski, Bobrowski (10) , Bochanowicz, Bocianowski (2) , Bogdanowicz (11) , Bogusław (3) , Bohanowicz, Bohdanowicz (8) , Bohusław (2) , Bolanowski (2) , Bolecki (2) , Bolęcki (2) , Borchowski (2) , Borkowski (21) , Borowski (21) , Bortkiewicz (12) , Boruta (3) , Borzechowski, Borzestowski (3) , Borzewski (2) , Borzymowski (5) , Bożewicz, Bożopolski (2) , Bożyczko, Brajczewski (4) , Brettonier, Brochowski (3) , Brudnicki (3) , Brykczyński (3) , Brzezieński (18) , Brzezina, Brzeziński (18) , Brzoski (2) , Brzowski, Brzozowski (12) , Brzóski, Brzumieński (2) , Brzumiński (4) , Buczyński (5) , Buderadzki, Buderaski, Budny (3) , Budrewicz (7) , Budzisław, Budziszewski (6) , Bukanowski, Bułanowicz, Burbekl, Burczyński (2) , Burnejko (5) , Burnicki (3) , Burniewicz (2) , Burzeński, Burzymowski.

Chaborski, Chabowski (3) , Chechlewski, Chechłowski (3) , Chełchowski (2) , Chełmowski (4) , Chełtowski, Chibowski (2) , Chilkiewicz, Chirski, Chlebowicz (3) , Chłapowski (4) , Chmielecki (4) , Chochłowski, Chodynicki, Chojecki (4) , Chojnowicz, Chojnowski (4) , Chołchowski (2) , Chomontowski, Choromański (3) , Chorostecki, Choscki, Chotolski, Choynowski (2) , Chrabłowski, Chrabołowski, Chramiec, Chromiański, Chromiński, Chrostowski (4) , Chruszcz, Chrzczonowski (5) , Chrzozonowski, Chybowski (2) , Chybski (2) , Chylkowski, Ciborski (2) , Cichocki (5) , Cichowski (5) , Ciecierski (3) , Cieciorski (3) , Cielemecki (2) , Cielemęcki (2) , Cierpiński (2) , Cierzpięta (2) , Cierżpięta, Ciesielski (9) , Cieślicki, Cieśliński (7) , Ciężadłowski, Czaplicki (8) , Czapski (6) , Czartoryski (3) , Czasławski (4) , Czechowicz (8) , Czerepiński, Czerniewicz (3) , Czerwiński (3) , Czerwonka, Częstuniewski (2) , Czuprynowski (4) , Czyrwiński, Czyżewski (10) .

Daniłowski (2) , Dariusz, Darkszewicz, Daukszewicz, Dawidowicz (7) , Dąbek, Dąbkowski (4) , Dąbrowski (46) , Derbut (3) , Dernałowicz, Djakowski, Długokęcki (2) , Dłuski (8) , Dobkiewicz (8) , Dobożyński, Dobrzański (5) , Dobrzewiński, Dobrzyjałowski, Dobużyński, Doch, Dolner, Dołunek, Domalewski, Domaniecki, Domaniewski (6) , Domanowski (2) , Doria, Dowejko (4) , Doweyko, Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dowtart, Dowtort, Drawdzik (3) , Droniewicz, Drowdwiłło (2) , Dryzdela, Drzewicki (6) , Drzewiecki (9) , Dubrowski (3) , Durwoniszko, Durwonizski, Dyrwoniski, Dzierzeński, Dzierża, Dzierżeński (2) , Dzierżyc, Dzieżyc (2) , Dzięgielewski (4) .

Elzbut (2) .

Fedko, Fedkowicz (3) , Filicki (2) , Formulewicz.

Gałęski (6) , Ganiewski (2) , Garbolewski (3) , Gaudesz, Gawdesz, Gdowski (3) , Gerkow (2) , Gerkowski (2) , Gibiński, Giecewicz (9) , Gieczewicz (4) , Gierałtowski (9) , Gierczewski, Gierczyński (2) , Gierkowski (3) , Gierwatowski (3) , Giewartowski, Glaczyński, Gliński (17) , Głaczyński, Gławzdanowicz, Głębocki (12) , Głowczewski (3) , Główczewski (3) , Głuszecki (2) , Godlewski (6) , Godwojsz (2) , Gogol (2) , Gojsiewski (4) , Gojziewski (4) , Gojżewski (4) , Golmin, Golszański, Golwetowicz, Golwielewicz, Gołkowski (5) , Gołwietowicz, Goniprowski (2) , Gorczycki (5) , Goreczkowski (2) , Gorodecki (3) , Gorzeskot, Gorzeskut, Gorzyszkot, Gostkowski (10) , Gostyński (8) , Goszczycki (2) , Gościcki (4) , Goślicki (3) , Goślinowski (2) , Gośliński (3) , Gotowacz, Góreczkowski (2) , Górski (30) , Grabianowski (2) , Grabowski (29) , Grachowski, Gradowski (7) , Graziewicz, Grażewicz, Grąbczewski (2) , Grechorowicz, Greffen (2) , Gregorowicz (3) , Grochowski (9) , Grodecki (14) , Grodzicki (11) , Grodziecki (5) , Gromnicki (5) , Gruszczewski, Gruszecki (4) , Gruszedzki, Gruszewski (2) , Gruszkowski (3) , Gruziewski, Grużecki, Grużewski, Grygorowicz, Gryniewicz (3) , Gryszedski, Gulecki, Gumkowski (5) , Gurski (15) , Guszkowski, Gutkowski (9) , Guzewski (2) , Guzowski (6) , Gużewski (2) .

Haborski, Harynek (2) , Hegliński (2) , Herdman, Herman (13) , Hlebowicz (4) , Hławzdanowicz, Hohoł, Holszański (2) , Hołowacz, Hołowka (2) , Hołówka (2) , Hołówko (2) , Horodecki (8) , Horodyski (4) , Horomański, Horomatski, Horybat, Hostyński, Hovenburg, Hrehorowicz (3) , Hryhorowicz (4) , Hryncewicz (5) , Hryniewicz (7) , Huryn (4) , Hurynowicz (3) , Hutkowski, Hybowski.

Idźkowski (3) , Ilcewicz (6) , Ipacewicz, Ipatowicz.

Jacewicz (7) , Jackowski (8) , Jagniątkowski, Jagowd (2) , Jagowdowicz (2) , Jakowicki (6) , Jakubowski (9) , Jałoza, Janczewski (16) , Janikowski (9) , Janiszkiewicz, Jankowski (22) , Januszewicz (7) , Januszkiewicz (4) , Januszkowicz (2) , Jarnuszkiewicz, Jarochowski (3) , Jaruszewicz, Jassowicz (2) , Jastrzębski (9) , Jaszowski (2) , Jawornicki (2) , Jaworowski (4) , Jazdowski (3) , Jegliński, Jelski (4) , Jewnicki, Jędrzejowicz (2) , Jucewicz (7) , Jundził (6) , Jundziłł (6) , Jurcewicz, Jurewicz (7) , Jurjewicz (9) , Jurkiewicz (9) , Juszczyński (2) .

Kabrytt, Kalenkowski, Kalinkowski (2) , Kalinowski (8) , Kaliski (5) , Karwasiecki, Karwosiecki, Kasperowicz (17) , Kawiecki (8) , Kącki (8) , Kątski (8) , Kęcki, Kieniowski, Kierekes (2) , Kierekesz (2) , Kiewnarski, Kijewski (3) , Kijowski (4) , Kirkiłło (3) , Klisz (2) , Kliszkiewicz, Kłokocki (3) , Kłopot (2) , Kłosieński (2) , Kłosiński (2) , Kłusiński, Kłysz, Kobliński (3) , Kobylański (7) , Kobyleński (7) , Kobyliński (19) , Kochański (5) , Koczanowski (7) , Koczmierowski (2) , Koczowski (5) , Koćmierowski (2) , Kokoszczyński (2) , Kokoszyński (4) , Komaski, Konarski (16) , Konopka (9) , Kopacki, Kopiński (2) , Kopyszyński, Kordaszewicz, Kormański, Korzun (3) , Kosmiński, Kostiuszko, Kostomłocki, Kostomołocki, Kosyszyński, Koszarski (2) , Koszybski, Kośmierski, Kośmiński (3) , Kotkiewicz, Kozacki, Kozarski (2) , Kozarzewski (5) , Kozerski (2) , Kozicki (7) , Kozielski (6) , Koziński (4) , Kozirski, Kozłowiecki (3) , Kozłowski (16) , Kozyrski (2) , Koźmiński (4) , Koźmirski, Koźniński (2) , Kożycki, Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krosnowski (3) , Krośnicki (2) , Krupowicz (5) , Krupowies (2) , Kryski (4) , Krzecz, Krzeczkowski (10) , Krzeczowski (3) , Krzesimowski (2) , Krzesiński (3) , Krzycki (3) , Krzyczewski (4) , Krzyczkowski (4) , Krzyniecki (3) , Krzyszkowski (7) , Krzywicki (7) , Krzywonoski, Krzywonowski, Księżopolski (3) , Kubiński, Kucharski (13) , Kukla, Kukliński (4) , Kuleń, Kulicki (3) , Kulniow, Kulnow, Kulpowicz, Kułna-Sławeński, Kumaniecki (2) , Kunicki (8) , Kunisz, Kuprewicz (2) , Kurawski, Kurowicki (4) , Kurowski (12) , Kuwiczyński, Kuziemski, Kuźma (3) , Kuźmiński (2) , Kuźnicki (3) .

Latkowski (3) , Lega, Lejko (2) , Lekowski (2) , Lelewski (2) , Lelowski (2) , Lemieszewski, Lemieszowski, Lenkowski (3) , Leonowicz (5) , Leparski (5) , Lesczyński (2) , Lesiewicz (2) , Leuz, Lewicki (11) , Leyko, Ligęza (5) , Ligowski (3) , Lilejko, Lipiński (22) , Lipnicki (9) , Lipski (19) , Lisowski (18) , Lissowski (11) , Listopacki (2) , Lityński (5) , Lopieński, Luba, Lubek, Luberski (2) , Lubianiec, Lubiański (6) , Lubichlerski, Lubicz (2) , Lubiczankowski, Lubieniec, Lubieślerski, Lubiński (5) , Lubowicki (5) , Lubowicz, Lubowidzki (4) , Lubsiński (3) , Ludzicki (4) , Ludziski (4) , Lugajło, Lutoborski (2) , Lutowicz, Luzecki, Lużecki, Lyskowski.

Łakiewicz, Łakowicz (5) , Łapa (3) , Łapiński (8) , Łappa (3) , Łazowski (9) , Łazowy, Łaź, Łążyński (3) , Łękowski (6) , Łomżyński (2) , Łopacieński (3) , Łopaciński (3) , Łopacki (4) , Łopieński (5) , Łopiński, Łosiński (5) , Łoskowski, Łoszewski, Łoszowski (2) , Łowczyński, Łozicki (2) , Łoziński (5) , Łozowicki, Łozwicki, Łuba (2) , Łubczyk, Łubek, Łubieniec, Łubieński (4) , Łubiński (3) , Łubowicz, Ługajło, Ługowski (4) , Łukawski (5) , Łutowicz, Łuzecki, Łużecki (2) , Łużeński, Łużyński, Łysakowski (3) .

Mackiewicz (23) , Mackun (2) , Maczkuciewicz, Majkowski (6) , Makowiecki (5) , Malczewski (5) , Mankiewicz, Mankowicz, Mankutewicz, Mańkiewicz, Marchewka, Markiewicz (10) , Maszczybrodzki (3) , Maszewski (4) , Maszowski, Maścibrodzki, Matusiewicz (3) , Maykowski (2) , Mayzner, Mażejko (5) , Mąkiewicz, Mąkowiecki (2) , Meisner (2) , Meissner (2) , Mejnartowicz, Mejsner, Meynartowicz, Meysner, Mętowski (2) , Michaelis (2) , Michałowski (19) , Mickaniewicz, Mickaniewski, Miecznikowski (4) , Mieczyk, Mieczykał, Miedecki, Mierzejewski (5) , Mierzejowski (5) , Mierzyński (6) , Mieszkowicz (2) , Migiewicz (2) , Mikutowicz (2) , Milatycki, Milewski (11) , Milkiewicz (4) , Milkowicz (2) , Miłosz, Minczewski (4) , Misbacki, Miszczyk, Miszejko, Miszewski (6) , Misztolt (2) , Misztołt (2) , Misztowt (2) , Miśliński, Miżutowicz (2) , Młodyński, Mnichowski (5) , Mniszewski (5) , Mogilnicki (5) , Mokicz, Moniuszko (6) , Monko (2) , Monsiewicz, Montowicz (2) , Montowt (2) , Montwid (6) , Montwit (6) , Mońko (2) , Moskiewicz, Mostwiło, Mozejko (2) , Mozeyko (2) , Możejko (5) , Mroczkowski (6) , Murzyn, Murzynowicz, Murzynowski (3) , Myszejko (2) , Myszeyko (2) , Myślecki (4) , Myślęcki (4) .

Nabiałko, Naborowski (7) , Nagrodzki (6) , Narejko, Narejkowicz, Nawrocki (5) , Nekraszewicz, Nencha (2) , Nencki, Netrebski (2) , Niebiełowicz, Nieborski (3) , Niebowski, Niebyłowski, Niekraszewicz (4) , Nieliński, Nieliski, Nieluba, Nieławicki, Nieławski, Nieszkoć, Nieszokoć (2) , Nieświastowski (2) , Nietrebski, Niewiadomski (11) , Niewiardowski (5) , Niewiarowski (4) , Niewierowski (2) , Niewodowski (3) , Niezabitowski (2) , Niezabytowski (2) , Niński, Nitowski (2) , Niwiński (8) , Norejko (4) , Norejkowicz (2) , Noreyko (4) , Norwił, Norwiłło (5) , Norwiło (5) , Nosarzewski (2) , Nosarzowski, Nowacki (7) , Nowicki (17) , Nowowiejski (10) , Nowowieski (2) .

Obertowski, Obniski (4) , Obrąpalski (2) , Obrępalski, Obrompalski, Ojrzeński, Ojrzyński, Okraszewski, Olechowicki, Olesiński, Oleszyński (3) , Olszewski (21) , Ołowka (2) , Onichimowski (4) , Oniechimowski (2) , Opulski (2) , Orłowicz, Orłowski (12) , Orzechowski (7) , Orzeński (2) , Orzęski, Orzyński, Osicki, Osiecimski (2) , Osiejowski, Osielski (2) , Oskowski, Osmienicki, Ossowski (15) , Ostrouch (3) , Oszkowski, Oszmiański, Owadowski (2) , Owczarski (4) , Owsianko (3) , Owsiejenko, Oyrzyński, Oziewicz, Ożewicz, Ożyński.

Pacewicz (10) , Pachowski (3) , Pacowski, Paczkowski (5) , Pagiński, Pakowicki, Papłoński (2) , Papowski, Parulicki, Parulski (2) , Patkowski (2) , Paulitz (2) , Pawłowski (29) , Pączkowski (3) , Peliski (2) , Pełczycki (4) , Perczyński, Perzanowski (3) , Piadlewski, Piączyński (2) , Piądziewski, Piczek (2) , Piczkowski (3) , Piechotka, Pieczkowski (4) , Piejewski, Piekut, Piekutowski (2) , Pieliski, Pieńczykowski (3) , Pieszka, Pieszko, Pieszkowski (4) , Pietkowicz (3) , Pietraszko (6) , Pietraszkowicz (2) , Piński (2) , Piotrowicz (7) , Pisanka (3) , Pisanko (3) , Piszczatowski (3) , Plejewski, Pluszcz, Pluszczewski (2) , Pluszczowski (2) , Pluszkowski (2) , Pluśniak, Pluta (6) , Płaszczyński, Płazowski, Płodowski (2) , Płoszczewski, Płudowski, Płuszczewski (6) , Pogorzelski (9) , Pokrzywnicki (8) , Pokrzywski, Polański (8) , Polencz, Ponikowski (4) , Popieński, Popiński, Popłoński, Portowski, Posudowicz, Posułowicz, Poszliński, Potapowicz (2) , Potocki (11) , Prostek, Prostyński (3) , Proszczeński, Proszeński, Proszkowski (2) , Proszyński (5) , Prószkowski (2) , Prószyński (2) , Pruszyński (6) , Przanowski (4) , Przeborowski (5) , Przedwojewski (2) , Przegaliński (3) , Przybysławski (11) , Przydoba, Przyłuski (9) , Przytulski (3) , Ptak (4) , Punikiewski (2) , Punikowski (4) , Pużewicz.

Rabaszowski (2) , Raczeński, Raczewski (2) , Raczyński (7) , Radochoński, Radochowski, Radohowski, Radwiłłowicz (7) , Radwiłowicz (7) , Radzimiński (7) , Radzimski (2) , Radziszewski (10) , Radziwiłłowicz (8) , Radziwiłowicz (8) , Radzki (2) , Radzymiński (3) , Rajuńć (2) , Rakowski (15) , Rapacki (2) , Ratyński (7) , Rauschke (2) , Rawłuszkiewicz, Rąbalski, Rąbelski, Rebieleński, Rech, Redko (2) , Redzimiński, Rejczyński, Rembalski, Rembeliński, Rembieliński, Rewieński (2) , Rewiński, Reyczyński, Rębalski, Rębieliński, Robaszewicz, Robaszewski (2) , Roder, Rodowicz (6) , Rodziwiłowicz, Rokicki (6) , Roksenicz, Roksewicz, Roksiewicz, Romanowicz (7) , Romansewicz, Romaszkiewicz (4) , Roszczewski (3) , Rowicki (2) , Rożycki (6) , Różycki (7) , Rudnicki (15) , Rudowicz (2) , Ruksza (2) , Ruszkowski (8) , Rużycki (3) , Rychlig (4) , Rychlik (4) , Rylewicz, Rymkiewicz (10) , Rynkszelewski, Rynkszylewski, Rytel (3) , Ryttel (3) , Rzepecki (4) , Rzewuski (5) , Rzuchowski (6) .

Sadliński (5) , Sadowski (9) , Saliszrowski, Samborski (3) , Samek, Samko, Sammek, Samnicki, Sapieszko (2) , Sarnecki (3) , Sawicki (10) , Sawnor, Sądowski, Sczucki (4) , Seferowicz (2) , Sejbut-Romanowicz, Selski, Serbey, Serbiey, Serek (2) , Serkowski, Serwiński (3) , Sędzicki (2) , Sidorowicz (4) , Sieklicki (2) , Sielatycki, Sielewicz, Sielicki (2) , Sieliski (3) , Sielnicki (3) , Sielski (2) , Siemieński (5) , Siemiński (6) , Sienicki (7) , Sierakowski (7) , Sierbiej, Sierchowski, Sierka, Sierko, Sierkowski, Sierkuciejewski, Sierkuczewski, Sierski (3) , Siewruk (4) , Silpniewski, Sirotowicz, Sirski, Siuciłło (2) , Skawiński (3) , Skiwski, Skokowski (3) , Skolimowski (4) , Skołdycki, Skrzynecki (2) , Skrzynicki (3) , Skrzyniecki (2) , Skulimowski (2) , Sławiński (7) , Słotyło (2) , Smolakiewicz, Smoszewski (5) , Smuszewski (4) , Sobański (7) , Songajło (5) , Sordakowski, Spendowski (3) , Spędowski (3) , Stacewicz, Stalrowski, Stambrowski, Stangur, Stanowski (6) , Stawecki (2) , Stawicki (2) , Stawięcki, Stawirowski, Stawiski (4) , Stawski (8) , Stefankiewicz, Stogniew (2) , Stojanowski (2) , Storymowicz, Stowerowski, Strecki, Stroniawski, Stroniewski, Strudziński, Strugiewicz (2) , Struginowicz, Strungur, Stryjec, Strzałkowski (14) , Strzemecki, Strzemeski (2) , Strzeszewski (3) , Stulgiński (4) , Stulpin, Stumbrewicz, Stungiewicz (2) , Stunginowicz, Stungur, Stypułkowski (3) , Styrpejko (4) , Suchodolski (12) , Suchorski (2) , Sudziłowski, Sulimierski (2) , Sulimirski (2) , Sulistrowski (2) , Supiński (4) , Surynt, Suski (9) , Syratowicz (2) , Syrpowicz, Syrtowicz, Syrtowt, Syrutowicz, Szadliński (3) , Szafrański (3) , Szantar, Szapko, Szawrowski (2) , Szczefanowicz (3) , Szczucki (7) , Szczutowski (4) , Szczyppa, Szeląga, Szeleszczyński, Szelicki, Szeliski (3) , Szemborski (3) , Szerenkowski, Szernowicz, Szerokowski, Szerypp, Szmatowicz (2) , Szołayd, Szomowski (3) , Szopowski, Szpakowski (11) , Szretter, Sztrem (2) , Szulmiński, Szumborski, Szuszkiewicz (3) , Szwańsko, Szydłowski (7) , Szymanowski (6) , Szymborski (3) , Szymko, Szymoński (6) .

Śmichowski (3) , Śmiechowski (3) , Śniechowski (3) , Świątkowski (4) , Świderski (10) , Świetlikowski (2) , Świński, Świrski (9) .

Talko (4) , Tarasiewicz (2) , Tarasow, Targowski (2) , Tarszeński, Tarulewicz (2) , Trojan (9) , Tropiański, Trzemeski (3) , Tulcewicz (2) , Tupalski (3) , Tupica, Tybiszewski, Tyborowski (4) , Tylicki, Tyszkiewicz (4) .

Udrzyński (3) , Ujazdowski (3) , Ukryń (2) , Unikowski, Uszycki, Uszyński (3) , Uściński, Uzłowski (4) .

Wadołowski (3) , Walentynowicz (9) , Wardęski (4) , Waszkiewicz (4) , Waśniewski (3) , Waśniowski (2) , Wądołkowski (3) , Wądołowski (3) , Wągl, Wąglowa, Wersocki (3) , Węgrzecki (2) , Widlicki (2) , Wielicki (6) , Wielpiszewski, Wierzbicki (14) , Wierzbowski (6) , Wierzuchowski (3) , Wieszczycki (2) , Wilbik (3) , Wilkowski (17) , Wilpiszewski, Wincza (3) , Wisigiert, Wiszniewski (7) , Witowski (12) , Wittiński, Wizgierd, Wizgiert, Włochowicz, Wodlicki, Wojchowski (5) , Wojciechowski (10) , Wojdowski (2) , Wojnarowicz, Wojtasz, Wojtkiewicz (10) , Wojtkowski, Wojtkuński (3) , Wolański (8) , Woliński (7) , Wolski (40) , Wołoczyński, Wołuński (2) , Wołyncewicz (2) , Wołyński (3) , Worłowski (2) , Woroniec, Woroński, Wortkowski, Wroczeński (5) , Wroczyński (4) , Wroński (4) , Wrotnowski (2) , Wróblewski (12) , Wyczałkowski (3) , Wyczołkowski (5) , Wyganiecki, Wygrażewski (2) , Wygrążewski, Wyperski, Wyrzykowski (6) , Wysocki (26) .

Zabłocki (9) , Zaborski (8) , Zacherski, Zachorski, Zadykiewicz, Zadykowicz, Zagorzyczowski, Zagrzewski (2) , Zahorski, Zakrzewski (32) , Zaleski (37) , Zalewski (7) , Zalęski (3) , Zaliwski (3) , Załęski (9) , Załuska (3) , Załuski (6) , Zaniewski (4) , Zaorski (4) , Zapasiewicz, Zapaśnik (3) , Zator, Zborzyński (3) , Zbudzki, Zbysław, Zdzański (2) , Zdzeński (2) , Zdziański, Zdziechowski (4) , Zdzieński (2) , Zegadłowicz (2) , Zembowski (6) , Zembrowski (3) , Zgodziński, Zieliński (16) , Zielonka (3) , Zielonko (3) , Zielonkowski, Zięcint, Zięć, Zlasnowski, Znaniecki (2) , Znawiecki, Zołciński, Zołczyński, Zorzewski, Zwycewicz, Zydowicz, Zygadłowicz (2) , Zylewicz.

Żabiński (13) , Żakowski (7) , Żebracki, Żejc, Żeromski (10) , Żewacki (2) , Żewocki, Żochiewski, Żochowski (4) , Żołciński, Żołczyński, Żołkiewski (2) , Żołkowski (3) , Żorzewski, Żółciński, Żółkiewski (2) , Żółkowski (2) , Żudycki, Żułciński, Żydanowicz, Żydowa, Żydowicz, Żydowo, Żygadło, Żylewicz (3) , Żylicz, Żyliński (7) , Żyrmont, Żytkiewicz (2)

Znaleziono nazwisk: 1244.