Bąbelski, Berdowski (4) , Borzniewski, Borzniowski, Bukreć, Bydliński.

Chobęcki.

Dowmuntowicz.

Galowski (3) , Golecki, Gołecki.

Kruszyna (4) , Krzywański (3) .

Lisowski (18) , Lissowski (11) .

Małyszczycki, Markiewicz (10) , Mądrostka, Mądroszkiewicz, Mikułowski (3) .

Niemierza (6) .

Tyszewicz (3) .

Wielkanocki, Wielkonocki, Wilczek (6)

Znaleziono nazwisk: 25.