Andruszczenko, Andruszewicz (3) , Andruszkiewicz (3) , Andruszkowicz (2) .

Białowolski, Bichowski (2) , Bieleniewicz, Bielewicz (2) , Bijewicz, Bilewicz (2) , Billewicz (3) , Biżewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz (11) , Bohdanowicz (8) , Bolewicz, Bollewicz, Bublewski, Budziłowicz (3) , Bulewicz (2) , Bychowicz, Bychowiec (2) , Bylewicz (2) .

Cadejko, Ciechanowicz (3) , Czernicki (5) .

Daugiert, Daugird, Dawgird (2) , Dawgirt, Dowgird (6) , Dowgirdowicz (2) , Dowgirt (6) , Downarowicz (8) , Dworzecki (5) .

Garynowicz.

Harymowicz.

Ibiański (6) .

Jawoysz (6) , Jawtok.

Karczewski (8) , Kukiewicz (3) .

Lebiedowski, Lewkowicz (4) .

Łopato (3) , Łopatto (3) .

Majewski (13) , Maruchowicz, Maruszewski (3) , Mogent, Mogień, Mogiński, Monstwił (2) , Monstwiłło (2) , Montowicz (2) , Montwid (6) , Montwit (6) , Mostwił.

Romaszkiewicz (4) , Romaszkowicz (2) , Rukiewicz (3) .

Sołouch, Sołuch, Stankiewicz (6) , Stankowicz, Szajewski (2) , Szymkiewicz (9) .

Talkowski (5) , Taralewicz, Tarasiewicz (2) , Turczyn-Tarasiewicz, Tylkiewicz.

Wołoczko (2) , Wołoćko (2) , Wołodźko (3) , Wysocki (26) .

Zadejko, Zadeyko, Zak-Stankiewicz, Zodejko, Zygmanowski, Zygnianowski.

Żadeyko (3) , Żodejko (2)

Znaleziono nazwisk: 84.