Busz (4) .

Chomiński (6) , Cibarzewski.

Deleszkan.

Gardziński (5) , Grzymalowski, Grzymała (3) , Grzymałowski (2) .

Hossel.

Kaszubski, Kącki (8) , Kątski (8) , Kobuzowski, Kobyłka, Korytkowski (2) , Korytowski (4) , Kosiński (10) , Kostycz, Kosuba, Kozuba, Kozubowski (4) , Krakówka (4) , Kruszyna (4) , Krzanowski (2) , Krzyżanowski (15) , Kudak, Kudorowski.

Listopad, Liszawski, Liszewski.

Malijewski, Marczenko (2) , Marczonko, Marjanowski, Michałowski (19) , Mieczkowski (8) , Mieszkowski (6) , Mięskowski, Mora, Moraczyński, Moranowski, Mordas (2) , Mordasewicz (2) , Morenda (2) , Morendo (2) , Morgulski, Moro, Moryno, Morzycki (2) , Mowlewicz, Mścichowski (4) .

Nietyksa, Nietyksza.

Obrębski (7) , Olszyński (4) , Osiecki (13) , Oznański.

Poryt-Szorc.

Skalski (6) , Slawski, Sławski (4) , Sorca, Stoessel, Sulborski (2) , Swedorski, Swendorski, Swęderski (3) , Swędorski, Szlapowicz (2) , Szorc (2) , Szulborski (2) .

Ślizewicz.

Warzywoda.

Zwan (2) .

Żwan (2) , Żyliński (7)

Znaleziono nazwisk: 76.