Bardski, Bardyjowski, Bardzki, Barski (3) , Berkman, Buczkowski (4) , Bukojewski, Bukowski (11) , Bykowski (10) .

Cerekwicki (4) , Chabewiecki, Chabiewiecki, Chabiewski, Chobienicki, Chobieniecki, Chynek, Chynka, Chyńka.

Feliński (3) , Figa.

Gielczewski (2) , Giełbowski (2) , Gierałtowski (9) , Gieratowicz, Gieriatowicz, Gierucki, Gieryatowicz, Gołkiewicz (2) , Gorajski (3) , Goroyski, Graboszewski (2) , Grabowski (29) .

Hubczyc (3) , Hubert, Hurłowski, Hynek (5) .

Jarogniewski, Jaromirski (4) .

Kełbowski, Kembłowski (4) , Kębłowski (3) , Kęmbłowski, Kielbowski (2) , Kiełbowski (3) , Koszanowski, Koszonowski, Kula (4) .

Lgocki (8) , Ligocki (5) , Ligowski (3) , Ludkiewicz (4) .

Łopieński (5) .

Maciański (3) , Miłaczewski (3) , Morkowski (2) , Myśliński (3) .

Olbieg, Olszewski (21) , Olszowski (8) , Orla, Orłowski (12) , Oszewski (2) , Oszmianiec, Ośmianiec (2) , Ośnicki (2) , Owsiński (3) , Owssieński (3) .

Pacek, Pacewicz (10) , Paczek (2) , Pakoszewski (4) , Pakoszowski (4) , Palcowski, Palczewski (3) , Palczowski (2) , Paliszewski (3) , Peliszewski, Piekarski (7) , Plejer, Przetecki (3) , Przetocki (3) , Przewłocki (8) , Ptaczyński, Puciłowski (3) .

Ramsz (2) , Ramsza (2) , Rogowski (15) , Rzegnowski (2) .

Salmanowicz, Salmonowicz (2) , Salomonowicz (2) , Saszowski, Strzygocki (2) , Szarszawski, Szaszewski (3) , Szaszowski, Szatrzycki (2) .

Tupik (2) .

Wielamowski, Więlamowski, Wilamowski (9) , Wojenko, Wołyncewicz (2) .

Zapałowski, Ziemborowski

Znaleziono nazwisk: 105.