Pernus, Perskowd, Pętkowski (5) .

Spira, Spyrn (2) , Spytecki, Szpyrkowicz

Znaleziono nazwisk: 7.