Palej, Połotyński, Pomarzański (3) , Pomaski (3) , Pototyński.

Szuma (2) .

Wąs (2) , Wąsowicz (5)

Znaleziono nazwisk: 8.