Arbaszewski.

Bajewski, Bandorski (2) , Bech, Bechowski (2) , Becke, Behr, Bendorski (2) , Ber, Białkowski (4) , Biberstein (2) , Bielanowski (3) , Bieniecki (5) , Bliński (3) , Błeszyński (6) , Błoński (6) , Bobola (2) , Bojakowski (2) , Bolko (3) , Bolszewski, Bolszowski, Bołoto, Borowski (21) , Brodziński (3) , Brodzyński, Brudziński (3) , Brudzyński (2) , Brzezański, Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Brzeżanski, Budlewski, Butkowski (4) , Bzowski (8) .

Charbaszewski, Charmański (2) , Charmiński, Charytonienko, Chądzyński (6) , Chinowski (2) , Chormański (2) , Chrzanowski (14) , Chynowski (3) , Cielemecki (2) , Cielemęcki (2) , Cieśliński (7) , Czachorowski (3) , Czambor, Czarnocki (8) , Czartkowski (3) , Czekanowski (3) .

Dawidowicz (7) , Dmowski (4) , Dobryszewski (2) , Dobrzyszewski (2) , Drogosz, Duchnowski (5) , Duczymiński, Duczyński, Duszakiewicz (2) , Dybowski (5) , Dziatkowski (3) .

Ejtmin (2) , Ejtminowicz (2) , Eumanow.

Filcz, Filtz, Franio.

Gintowt (3) , Głuchowski (11) , Głuszyński (6) , Gnojeński (2) , Gocłowski (3) , Gorny (3) , Gorski (21) , Górski (30) , Grabowieński, Gronowski (4) , Grunenberg, Grzebski (3) , Grzembski (5) , Grzębski (6) .

Harbaszewski (2) , Harbuszewski, Hermeus, Hirosz, Hodicki (2) , Horbaczewski (6) .

Jarzecki, Jarzęcki, Jarzycki, Jarżecki, Jasieński (19) , Jasiński (17) , Jezierski (16) , Jutowski, Jutrowski (3) .

Kaczur, Kaczura, Kałuski (2) , Kamieński (30) , Karniewski (3) , Kaźniewski, Każniewski, Kiciński (2) , Kielpieński, Kiełdysz, Kiełpiński (3) , Kiełpsz (5) , Kieszkowski (4) , Kildysz, Kiłdysz, Klonowski (8) , Kłokocki (3) , Kobryński (2) , Kobrzyński, Kociański, Kocieński, Kociński (3) , Koczarowski (2) , Koczorowski (2) , Kolbrzyński (2) , Kolczycki, Kolczyński, Koliczewski, Koliczkowski, Kolitowski, Korzeniowski (12) , Kosieński, Kosiński (10) , Kostecki (15) , Kostkiewicz, Kostrowicki (5) , Kostrowiecki (5) , Koszkiewicz, Kościeński (2) , Kościński (2) , Kozubowski (4) , Kozubski (7) , Krasicki (2) , Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krążewski, Kruszewski (11) , Krynicki (7) , Kryński (7) , Kukliński (4) , Kulczyński, Kuliczkowski (3) , Kummern, Kunstetter, Kurosz (5) , Kurski (5) , Kurządkowski (3) , Kurzątkowski (3) , Kuwieczyński.

Lapanowski, Latyczyński (3) , Lechwal, Leszczeński (2) , Leszczyński (17) , Lewald (2) , Lewalt (2) , Lewicki (11) , Lewoniewicz, Lgocki (8) , Lichowski (6) , Lidiowski, Lipski (19) , Lissonicki, Lissoniski, Locka (2) , Loga (2) , Loka (2) , Lork, Lubonicki, Lubonidzki, Luboniecki, Luboński (5) , Luka (2) , Luko (2) , Lunowski.

Łapanowski (3) , Łapinoski, Łapinowski, Łapiński (8) , Łaski (4) , Łazowski (9) , Łobanowski, Łosicki (2) , Łosiecki, Łoski (3) , Łoziński (5) , Łuka, Łukowski (14) , Łysomicki.

Macewicz (8) , Machciński (3) , Machnacki, Makowecki (2) , Makowiecki (5) , Marciewski, Marczewski (4) , Markiewicz (10) , Marszewski (8) , Martański, Marusiewski, Maruszewski (3) , Miedyn, Milanowski (5) , Mirosławski (5) , Młodzianowski (2) , Modrzewski (9) , Morkiewicz (2) , Możarowski (2) .

Nakonieczny, Niczgorski, Niczgórski, Niwicki (3) , Nosalski (2) , Nowicki (17) .

Odrzywolski (2) , Onisko, Orczyński, Orechwa, Orechwo, Orzechowski (7) , Osikowski, Oskolski, Osmolski (3) , Osmólski (3) , Ostrowski (24) .

Paczkowski (5) , Pałukowski, Parafianowicz (2) , Parafinowicz (2) , Paruszewski (2) , Pawłowicz (8) , Piechowski (4) , Pikulski, Pilchowski (12) , Pilichowski (5) , Pilik (2) , Pilkiewicz, Pilko, Pliszkowski (2) , Płachecki (3) , Ponikiewski (2) , Ponikowski (4) , Popiełowski, Popławski (11) , Poruć (2) , Poruszewski, Potrykowski (6) , Powalski, Powołkowski, Powołowski, Powsiński (3) , Przeciszewski (4) , Przeciszowski (3) , Pukanowicz, Punikiewski (2) , Punikowski (4) .

Radecki (9) , Radomiński (7) , Radoszewski (6) , Radzikowski (4) , Rajkowski (4) , Rasiński, Raszyński, Raykowski (4) , Reczajski, Reczyński (2) , Rembiewski (3) , Remiszowski (4) , Rębiewski, Ręczajski, Ręczyński, Rogala, Rogalewicz, Rogalewski (2) , Rogaliński (5) , Rogalski (5) , Rogaski (3) , Rogieński, Rogiński (3) , Rogowicz (2) , Rogowski (15) , Rogulski (4) , Rokicki (6) , Rosocki (2) , Rozwadowski (5) , Rożycki (6) , Różycki (7) , Rudgierz, Runowski (4) , Ryński (4) , Rzekiecki (3) , Rzuchowski (6) .

Sadłowski (3) , Sanchocino, Sancygniewski, Sąchocki (3) , Seroczyński, Sidłowski, Sieciński (2) , Sieczyński, Sienicki (7) , Sierpiński (2) , Skalski (6) , Skałka, Skolski (2) , Skomowski, Skromowski (2) , Skulski (5) , Sławkowski (3) , Słąkowski, Słodzej (2) , Słodziej (2) , Słonkowski (2) , Sobeściański, Sobieński (5) , Sobieszczański (2) , Sobieściański, Sokołowski (22) , Suchociński, Swaracki, Swarecki, Swarocki (2) , Sworacki, Szczygielski (5) , Szwaracki, Szwaradzki.

Świerski (3) , Świrski (9) .

Targowski (2) , Tatkiewicz, Tchorzewski (3) , Tchórzewski (3) , Tchórzowski (4) , Tittmansdorf, Trembiński, Trębiński, Trosiński, Troszyński, Truszyński, Trzylatkowski, Trzylatowski, Turski (11) , Tyrau.

Uleski (2) , Uwieleński, Uwieliński (2) , Uwiliński, Użemcewicz, Użemiedzki, Użumiedzki.

Wasiewski, Wasilewski (8) , Wasilowski (3) , Wągrocki, Wągrodzki, Wągroski (2) , Wągrowski (2) , Wencki (2) , Wendrychowski (4) , Wensło, Wessel (2) , Weytko, Węcki, Wędrychowski (4) , Węgrzynowski (4) , Węsło, Wężeł, Widleński (2) , Widliński (2) , Wirski (2) , Witnikowicz, Wituński (3) , Wybicki, Wydrażewski, Wydrzycki, Wysocki (26) , Wyssel, Wyszel.

Zaborowski (16) , Zagorski (6) , Zagorzycki, Zagórski (9) , Zawadzki (24) , Zembocki (5) , Zembowski (6) , Zębocki (5) , Zieliński (16) .

Żabrański, Żarnowski (8) , Żaryński, Żernicki (9) , Żyrnicki (3)

Znaleziono nazwisk: 399.