Andrekiewicz, Andrykiewicz (2) , Arciszewski (5) , Arestowicz, Aresztowicz.

Barski (3) , Bartnikowski, Bartochowski, Bartyzel, Baryczka (2) , Baryczko (2) , Białaczewski (2) , Białaczowski (2) , Boczkowski (8) , Bojanek, Bolgowski, Bolikowski, Bolkowski, Borek (6) , Bork (3) , Borucki (2) , Boruński, Bratuski, Bronowski (6) , Bruleński (2) , Brunowski (3) , Bułaszewicz, Burzyk.

Chorbowski (2) , Chorkowski, Chorożyczewski, Chrapicki, Chraścicki, Chroskiewicz, Chrościcki (4) , Chrościewicz, Chrzanowski (14) , Ciemochowski, Czach, Czaplicki (8) , Czarnkowski (5) , Czerniański, Czerniawski (6) .

Dajkiewicz, Dangel (2) , Danielewicz (3) , Daniełowski, Daniłowicz (6) , Dąbrowski (46) , Dąbski (4) , Dębski (6) , Dęmbski, Dobiński (2) , Dobrogost (3) , Domaniewski (6) , Domanikowski (2) , Domanowski (2) , Droguski, Drwalewski (3) , Drwalowski, Dworzyński, Dyakiewicz, Dyjakiewicz, Dziankowski (4) , Dzierzański (2) , Dzierzawski, Dzierżawski.

Ercieszowski, Erciszewski, Erdberg-Krzeńcewski.

Gadomski (3) , Gajewski (12) , Garbowski (5) , Gawiński (2) , Gawroński (7) , Gągolewski, Gledzianowski (2) , Głosowski, Głoszkowski (2) , Gocławski (3) , Gocłowski (3) , Goczkowski (3) , Goczłowski, Godomski, Gogolewski (3) , Gogoliński (5) , Gołaszewski (6) , Gosłowski, Gostomski (7) , Gozdowski (3) , Gozłowski, Grądzki (10) , Grodzki (7) , Gromadziński, Groszkowski (2) , Gumiński (3) , Gumowski (6) .

Huberman.

Idzikowski (4) , Iwanowski (7) .

Jagnicki, Jancewicz (4) , Janicki (3) , Januszewski (4) , Januszkiewicz (4) , Januszowski (6) , Jarnowski (2) , Jarochowski (3) , Jaroszewski (5) , Jaruchowski, Jawroński.

Kaliszkowski (2) , Kamieniecki (5) , Kamieński (30) , Kański (4) , Karmanowski (2) , Kącki (8) , Kątski (8) , Kibalczyc, Kiełbowski (3) , Kilian (2) , Klassowski, Klimkowicz, Klimkowski (5) , Kłoski, Kłoskowski (2) , Kłosowicz (2) , Kłosowski, Kłossowicz (2) , Kłossowski, Kłostowski, Kłoszowski, Kobyliński (19) , Kobylnicki (5) , Kochański (5) , Komarowski (6) , Komorowski (20) , Konarski (16) , Kopczyński (6) , Kot (7) , Kozielski (6) , Koźmicki (3) , Kręciejewski, Krężelewski (2) , Krzczon, Krzęciejewski, Krzęciewski (2) , Kucharski (13) , Kuczek (2) , Kurosz (5) , Kurzelewski (2) , Kurzelowski, Kurzyna (4) , Kwiatkowski (12) .

Lepiesowicki, Lipowski (8) , Lubieniecki (3) , Lubieniek, Lubiniecki, Lubkiewicz (2) , Lubkowicz (2) , Lubliński (2) , Lubnicki (3) , Ludowicz (2) .

Łasiewicki, Ławecki (4) , Łaźniński (2) , Łąkoski, Łąkoszyński, Łopacieński (3) , Łopaciński (3) , Łubkowski (7) , Łubnicki (4) , Łuczko, Łuszczkiewicz (2) , Łuszczyk (2) .

Magnuszewski (5) , Maliński (6) , Małowieski (2) , Maniec, Marcinowski (4) , Martynowski (3) , Marynowski (3) , Mażul, Mąka, Metela, Michalski (7) , Michałski, Mieleski, Mieleszko (3) , Mielicki (2) , Mienicki (2) , Miennicki (2) , Mieński (2) , Mierosławski (4) , Miński (3) , Modlibok (3) , Modlibowski (2) , Modlibóg (3) , Modrzewski (9) , Moszoł, Moszołł, Możołł, Myśliński (3) .

Niegibalski, Niegibulski.

Ogorzeliński, Ogorzelski, Oryński (4) , Osowski (5) , Ossowski (15) , Otłuczony, Otłuszczony, Otmianowski, Owieczny, Owsianicki, Owsiany (4) .

Pachoł, Palczewski (3) , Parzenczewski (3) , Parzęczewski (2) , Parzęczowski (2) , Parzynczewski (2) , Pawłowski (29) , Pęgowski (4) , Pieczarski (2) , Piekarski (7) , Pilchowski (12) , Piszczatowski (3) , Pleszczyński, Pleszyński, Płoński (4) , Pniewski (9) , Podczaski (4) , Podlecki (4) , Pokrzywnicki (8) , Popławski (11) , Potrzas, Pruski (12) , Pruszek, Przyłuski (9) , Psurski, Pucek (2) , Puczek (2) .

Radkowski (2) , Rakowiecki (3) , Rekarski, Rogaski (3) , Rogawski, Rogilski, Rogiński (3) , Rogowski (15) , Rola, Rolicz (2) , Roliński (2) , Rolski (2) , Roskowski (5) , Rostek (4) , Rostowski (5) , Roszko (2) , Roszkowski (13) , Rouba (2) , Roubo (3) , Rożański (6) , Rożecki (3) , Rożniecki (3) , Rożycki (6) , Różycki (7) , Rudzki (9) , Rusieński (3) , Rusiłowicz (4) , Rusiński (4) , Ruskowski (4) , Rużycki (3) , Rzeczycki (7) , Rzeszewski (2) , Rzeżewski.

Sadkowski (5) , Sadowski (9) , Sandek, Satkowski (3) , Scicieński, Sczyciński (3) , Siroszewski, Skabiszewski, Skarboszewski, Skibicki, Skibieński, Skibniewski (3) , Skolnicki (2) , Skorwid, Skotnicki (11) , Skrawszewski, Skrzetuski (7) , Skrzetuszewski (2) , Słodzej (2) , Słodziej (2) , Słubicki (3) , Sobański (7) , Soćko (2) , Sokołowski (22) , Sosiński (2) , Stanisławski (11) , Starzyński (14) , Sternberg (2) , Stęsicki, Stęszyc, Stężycki, Stojałowski (2) , Stroiłowski (2) , Stylągowski, Stypułek, Stypułko, Stypułkowski (3) , Suchodolski (12) , Sujkowski (3) , Sulborski (2) , Szadkowski (3) , Szatkowski (3) , Szczyciński (4) , Szewski, Szpaczyński (2) , Szwajkowski (2) , Szyciński.

Ścicieński, Ścisieński, Ślubicki (2) , Świeżewski (3) , Święcicki (9) , Świętosławski.

Tarnawski (8) , Tarnowski (11) , Tarwojń, Topczewski (4) , Topiczewski (6) , Tortwojsz, Trocieski, Truskawiecki, Tuczański, Tuczyński (2) .

Ungern.

Wargawski, Wargowski (2) , Wawrzecki (4) , Wengierski (2) , Węgierski (11) , Wierpsza, Wiotecki, Wioteski, Wirpsza (3) , Witowski (12) , Wituński (3) , Wnorowski (3) , Wolski (40) , Wrzescz (4) , Wrzeszcz (4) , Wysocki (26) , Wyszczelski, Wyszczulski, Wyścielski.

Zaleski (37) , Zalewski (7) , Załuskowski, Załuszkowski, Zbijewski, Zbrożek (5) , Zgleczewski (2) , Zgliczewski.

Żernowicz, Żygor, Żygora, Żyhor

Znaleziono nazwisk: 372.