Bożowski.

Dąbski (4) , Dębski (6) .

Gaszyński (5) , Golański (5) , Gołąski, Gorski (21) , Górski (30) , Gurski (15) .

Jastrzębski (9) .

Kostka (6) .

Pomorski (5) , Powidzki (2) .

Schewe, Siewnicki, Sławiński (7) , Stemberg, Sternberg (2) , Stojałowski (2) , Sztemborski.

Temberski (3) , Ternberski.

Witkowski (13) , Witowski (12) , Wittyk, Wolski (40) .

Żabieński (3) , Żabiński (13)

Znaleziono nazwisk: 28.