Bartkowski (6) , Benoe, Berent (3) , Bonoe, Bubzowski, Budzowski.

Daniszewski (3) .

Fischer (2) .

Gerkow (2) , Gerkowski (2) , Gerszewski (2) , Gierałtowski (9) , Gierko, Gierkowicz, Gierkowski (3) , Gierwatowski (3) .

Hejdukiewicz, Hejdukowicz, Horwat (3) , Horwatt (3) .

Jasud, Jedowiański.

Kiełpsz (5) , Krahn.

Rezanowicz (2) , Rożnowski (9) .

Skroński (3) , Storch.

Tabiński, Talat (3) , Talatko, Todowiański

Znaleziono nazwisk: 32.