Amfor (2) , Amforowicz (2) , Anforowicz (2) .

Baraniecki (3) , Bendziński (2) , Będziński (2) , Bilman, Birżański, Błeszyński (6) , Błędowski (5) , Bolesławski (5) , Brzezieński (18) , Brzeziński (18) .

Chaszajdarowicz, Chaszajewicz, Chleb (3) , Chłopski, Chodzieński (2) , Chwalczewski, Chwaleczewski, Chwaliszewski (2) , Ciarnowski (3) , Ciążyński, Ciborowski (4) , Ciecicza, Cielica (2) , Cieszeyko, Ciszkiewicz (6) , Czarnowski (10) , Czaszawski, Czaszyński, Czaśnicki.

Dadziwiłłowicz, Dadziwiłowicz, Dawidowicz (7) , Dewicz, Dobek (3) , Dobiński (2) , Dobkiewicz (8) , Dogel (3) , Dogiel (3) , Doliński (9) , Dołuski, Dołuszycki, Dowgielt, Dowgiełt, Dowiakowski, Drombiński, Dumiński (2) , Dusiacki (2) , Dusiatski (2) , Dusiątski, Dyaczkowski, Dzieczkowski, Dziewałtowski (2) , Dzimitrowicz (2) .

Falczewski.

Gabszewicz (3) , Gaściewicz, Gaścilewicz, Gekowicz, Gintowicz, Gintowt (3) , Gintowt-Dziewałtowski (3) , Gnoiński (6) , Gorski (21) , Gorzkowski (7) , Goszkowski, Gościewicz (4) , Greczyna-Kierdej, Grobicki, Gruzdź (3) , Gryczyn, Grydzewicz.

Hasiewicz, Hawryłło, Hleb (2) , Horoch (2) , Hościewicz (3) , Hreczycha (2) , Hreczyna-Kierdej, Hryczyn, Hryczyna, Hrydzewicz, Hrydziewicz.

Irzykowicz (2) , Iskrzycki (5) , Iwankiewicz, Iwaszkiewicz (4) , Iwaszkowicz.

Jaksiński (2) , Jałdybusz, Janakowski, Jardanowski, Jaskold (3) , Jaskołd (3) , Jaszkiewicz (2) , Jaszkowicz (2) , Jawoysz (6) , Jonakowski, Jordan (2) , Jordanowski, Juchnowicz (3) , Jurhiewicz (2) , Juriewicz, Jurjewicz (9) .

Kalina (2) , Kalino (2) , Karaszewicz (2) , Karaś (2) , Kielkiewicz, Kiełkiewicz, Kierdej (3) , Kierklewski, Kirklewski (2) , Kiryk, Klepacki (6) , Klichnowski, Klichowski (2) , Klimczycki (4) , Kolecki, Koleński (3) , Kolęcki (3) , Koliński (3) , Kołakowski (5) , Kołek, Komajewski, Konkowski (2) , Kosmowski (4) , Kosowski (2) , Koszajewski, Kowienicki, Kowinicki, Kowiński, Kownacki (5) , Kownicki, Kowzan (3) , Krakowka, Krakowko, Kramkowski (2) , Krassuski (2) , Krąkowski, Kronkowski, Krzykawski, Kumajewski, Kumanowski (3) , Kumorowski, Kuryłowski (2) .

Leonowicz (5) , Lewkowski, Lewonowicz (4) , Lutowieński (2) .

Łąkorski, Łętowieński, Łoski (3) , Łuczycki (3) .

Małecki (3) , Mażejko (5) , Meer, Mejer (4) , Meyer (5) , Michniewski, Michniowski, Michnowski, Mickiewicz (8) , Miekicki, Mielakowski, Miełakowski, Miękicki, Miękiski, Mikołajewicz (6) , Milczycki, Milecki (3) , Milęcki (6) , Miłakowski, Mleczko (4) , Możejko (5) .

Narbut (8) , Narbutowicz (3) , Narbutt (8) , Naskreniecki, Niewier, Niewodziński.

Ocicki (2) , Oczycki, Odyniec (4) , Ordyniec (3) , Osiemborowski (2) , Osowicki (2) , Ossowicki (2) , Ostaniewicz (4) , Ostaszkiewicz (2) , Ostrejko (2) , Ostyk (2) , Ostykowicz (2) , Oszczowski (2) , Oszmieniec (2) , Ościk, Ościkowicz, Ościkowski, Ośmiałowski (2) , Ośniałowski (2) , Ośniatkowski, Otffinowski (2) , Otfinowski (2) , Oticz, Otwinowski (2) .

Pakoszewski (4) , Pakoszowski (4) , Pankiewicz (3) , Pankowicz (2) , Paszkiewicz (18) , Petrusiewicz (4) , Petruszewicz (5) , Piecek, Pieckiewicz, Piećkiewicz, Piećko, Piekiewicz, Pieńkowski (4) , Pietkiewicz (11) , Pietrusewicz (5) , Piętkiewicz (2) , Piwka (3) , Piwko (3) , Piwnicki (2) , Płowiański, Płowieński, Płowiński, Ponkiewicz, Pszonka (3) .

Radziwiłł (2) , Radziwiłłowicz (8) , Radziwiłowicz (8) , Rakiewicz (3) , Rodowicz (6) , Roguski (4) , Rokosz (4) , Romaszkiewicz (4) , Rozwadowski (5) , Rozwodowski, Rusanowski (2) , Rusianowski, Rusinowski (3) , Russagowski, Russanowski (2) , Rykaczewski (6) , Rzeczkowski (5) .

Sadkowski (5) , Sak-Pietkiewicz, Sawaniewicz, Serewicz, Sierewicz, Sierski (3) , Siesicki (6) , Sirewicz, Siwicki (3) , Skrycki, Skulski (5) , Sobocki (5) , Sokoł (4) , Sośnicki (3) , Stanczykiewicz, Stanilewicz (2) , Stanilewski (2) , Stanisławowicz (6) , Stańczyk (4) , Stańczykiewicz, Stecher, Stojewski (3) , Stojowski (2) , Strzałka (4) , Syrewicz (2) , Syruć (2) , Szalowski (5) , Szczastny.

Światorzęcki, Świątorzecki, Świerczowski (2) , Świerszowski, Świętochowski (6) , Świętorzecki, Świętoszecki, Świrszczewski, Świrszczowski.

Tchorak, Tokaczewski, Tokar, Tokara, Tokarski (6) , Tokarzewski, Trabsza (2) , Trąba, Tromba, Trumbowicz, Truszowski.

Wachill, Wagłów, Walawski, Wartecki, Warzycki (3) , Wieniarski, Wierszul, Wierszuł, Wierszułk, Wierzejski (2) , Wiesicki, Wiktorynowicz, Wilam (3) , Winarski (2) , Wincza (3) , Winiarski (4) , Wińcza, Włoczewski, Wnorowski (3) , Wojna (5) , Wojna-Jasieniecki (2) , Wojniesz, Wojniusz, Wojno (5) , Wojnowicz (3) , Wolda (2) , Wołk (9) , Woyna (3) , Woyno (5) , Wrzescz (4) , Wrzeszcz (4) , Wyczołkowski (5) , Wylam.

Zbrawski, Zwiachelski, Zwiacholski.

Żagiel, Żagielewicz, Żebrawski, Żórawski (7) , Żuk (8)

Znaleziono nazwisk: 337.