Bacewicz (5) , Berkowski (2) .

Ceyma, Chełkowski (2) , Chomentowski (13) , Chomętowski (13) , Chudzicki (2) , Chwałkowski (5) , Chyłkowski.

Daleszyński (3) , Dobiejewski, Dobiejowski (2) , Dobkiewicz (8) , Droszewski (2) , Drożewski (5) , Drożowski, Druff, Druw, Dzberkowski, Dziakiewicz, Dziakowicz, Dziekczyński, Dzieleczyński, Dzieleszyński, Dzieszulski.

Figler, Foglar, Fogler.

Gałęski (6) , Gawroński (7) , Głowczyński, Głuchowski (11) , Gniazdowsk (5) , Golanka, Golian (6) , Grabowiec, Grabowski (29) , Grabski (5) , Gurowski (4) .

Herman (13) , Hołub (3) .

Iwan.

Jabłkowski (2) .

Kaczanowski (5) , Karchowski (3) , Karmański (3) , Karmieński (2) , Karmiński (4) , Karszanowski, Kemblan, Kęblan, Kościński (2) , Kotowiecki (2) , Kucharski (13) .

Lechon, Lechoń, Libek, Libeko, Lucieński (2) , Luciński (2) , Ludsławski, Ludzisławski, Luteński (2) , Lutyński (3) .

Mieleński (3) , Mieliński (3) , Mieloński (2) , Mileński (2) , Miliński (3) , Mrawiński (6) , Mrowiński (6) , Myślecki (4) , Myślęcki (4) .

Naleski, Nalewski.

Owieczkowski.

Pasikon, Pelcz, Piasecki (10) , Płuchowski, Pogorzelski (9) , Pretficz (2) , Pretwicz (2) , Prytwicz.

Rumiejewski, Rumiejowski, Rumiewski, Runiewski, Rzegnowski (2) , Rzegocki, Rzeszotarski (2) .

Setlewski, Siekowski, Skoraczewski, Solecki (8) , Szetlewski, Szołowski (2) , Szomański (2) , Szucki.

Tłuchowski (4) , Trzecki (3) , Tumigrała.

Wielicki (6) , Włościejewski, Włościejowski, Wolanowski (2) , Wsołowski (3) , Wszołowski.

Zagłoba, Zagroba, Zberkowski, Zuillard

Znaleziono nazwisk: 112.