Barutwierdzki, Bejnarowicz (5) , Bejnary, Bojnarowicz (5) , Boreński, Boryński (2) .

Kalmowski, Kozłowski (16) .

Łaniewski (4) .

Nadecki, Nidecki.

Osiński (7) , Osyński.

Pełczowski.

Raszyc, Raszycki, Ratomski (5) , Resica, Reszyca, Rezica, Rezicza.

Welczek (2) , Weprowski, Wieprzewski, Wieprzowski, Wołk (9) , Wołk-Karaczewski

Znaleziono nazwisk: 27.