Belakowicz, Belakowski, Bielakowski (2) , Bielanowski (3) , Bielawski (9) , Bieliński (11) , Bilewski (2) , Borowy (2) , Borzek, Brudzewski (5) , Brzostkowski (2) , Bułakowski (3) , Byczkowski (4) .

Celecki, Celiński (4) , Cerekwicki (4) , Cielecki (3) , Cielęcki, Cieliński (3) , Cieluski, Ciemiński (9) , Czapracki (2) , Czaprecki (2) , Czempkowski (4) , Czerejski, Czerekwicki, Czępkowski, Czurlej.

Dąbrowski (46) , Dowojna (4) , Dowojno (4) , Dowojnowicz (2) , Drzewoszewski (2) .

Gastel (2) , Gastell (2) , Gencyk, Gimel, Gincytowicz, Giner, Ginet (2) , Ginett (2) , Gineyt (3) , GINEYT KUNCEWICZ, Giniat (2) , Giniatowicz (2) , Głodzieński, Głoskowski (5) , Godurowski, Godziacki, Golgin (2) , Gorszewski, Gorzewski, Goździcki, Grabowski (29) , Groszek, Gurzewski.

Hadynowski, Hadziacki, Himelreich, Hincytowicz.

Illewicz, Illukiewicz (2) , Isudowicz.

Jabłonowski (14) , Jakowicki (6) , Jakowiecki (5) , Jaraczewski (4) , Jaraczowski (4) , Jarocki (5) , Jaskólecki, Jaskulecki (2) , Jaskułecki (2) , Jastrzębski (9) , Jasuda (2) , Jasudajtis (2) , Jasudowicz (2) , Jermoła.

Kalinowski (8) , Kamiński (26) , Kandyba (4) , Kącki (8) , Kątski (8) , Kłobuszewski, Koncewicz (3) , Konczewicz (3) , Korzkiewski, Kowalewski (14) , Kraczkowski, Krzeczkowski (10) , Kuniewicz (4) , Kuńczewicz (4) , Kuszelewski (7) .

Lubiatowski (8) , Lubosiński (2) .

Łowęcki (2) .

Magnus (2) , Magnuszewski (5) , Mańkowski (5) , Mijamski (2) , Mijomski (2) , Milowicz, Mszański, Mysław.

Niechanowski, Nieniewski (3) , Nosewicz (2) , Noskowski (5) , Nosowicz (2) , Nossewicz (2) , Noszkowski, Nozkowski (2) .

Okupski, Opryszowski (2) .

Perłowski (2) , Pleszewski (3) , Poborski (2) , Poburski (2) , Pogrzybowski.

Rosochacki (3) , Rudziański (2) , Rudzieński (4) , Rudziński (4) , Rychwalski (3) .

Sarnacki (4) , Skrzyński (7) , Skrzypiński (2) , Skwarski (4) , Sławski (4) , Słotowicz, Strzyński, Strzyżowski (6) , Sucharzewski (4) , Suchorzewski (6) , Szczeniżewski.

Tuliszkowski, Tymieniecki, Tyminiecki.

Wielewicki (2) , Władyczański, Wolicki (4) , Wyskowski (2) .

Zajączkowski (11) , Zaremba (8) , Zarembiński (2) , Zarembski, Zaręba (8) , Zarębiński, Zarębski (3)

Znaleziono nazwisk: 148.