Herb:Grocholski-hr
Definicja Tarczy
czerwona
Definicje Elementów
Wu Ilość: 1
Lacinski Ilość: 1
Lacinski2 Ilość: 1
Hrabia Ilość: 1