Herb:Janina2
Definicja Tarczy
czerwona
Definicje Elementów
Tarcza Ilość: 1